Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van Drostenburg.

Zij houdt zich onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje, en de schoolverlatersdag..

Ook beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan activiteiten en soms aan aanvullende leermiddelen die niet uit de reguliere overheidsmiddelen bekostigd kunnen worden. De ouderbijdrage wordt per schooljaar vastgesteld.


Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u misschien zelf iets doen binnen school? Dat kan en daar zijn we heel blij mee. U kunt zich opgeven via de klassenleiding van uw kind. Zij geven dit door aan de medewerker die de coördinatie van de ouderraad doet.


Ook kan de ouderraad u benaderen of u misschien zou kunnen helpen bij een activiteit, zoals bijvoorbeeld het versieren van de school met Sinterklaas en Kerst. Op dezer manier hopen we de ouderbetrokkenheid te vergroten.
Comments