Ouderraad

2017SPECIAALBO09.jpg


De ouderraad (OR) is een enthousiaste groep ouders die zich bezighoudt met het mede organiseren van de schoolactiviteiten zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering en de schoolverlatersdag.

 

De OR beheert de ouderbijdrage die jaarlijks wordt vastgesteld. Van deze bijdrage worden verschillende activiteiten gefinancierd die niet uit het reguliere schoolbudget kunnen worden betaald.

 

 

De OR komt ongeveer drie of vier keer per jaar bij elkaar om allerlei zaken te bespreken zoals het organiseren van de extra hulp bij het versieren van de school bij Sinterklaas of Kerst. Via Social Schools wordt u op de hoogte gebracht van de activiteiten van de ouderraad.

 

Mocht u  het leuk vinden om actief deel te nemen dan kunt u contact opnemen de leerkracht van uw kind of met de teamleiders.

Comments