Ons onderwijs‎ > ‎

Missie en Visie

Onze missie| Wij zien het als onze opdracht om:

  • Speciaal onderwijs, revalidatie en verpleegkundige zorg te bieden aan leerlingen in de leeftijd van 4-18 jaar met een chronische aandoening.

Het onderwijs van onze school:

  • Heeft een openbaar karakter.

  • Wordt in verschillende leerroutes aangeboden en is geschikt voor leerlingen met sterk uiteenlopende leercapaciteiten.

1.jpg

Het revalidatie- en zorgaanbod van onze school heeft tot doel:

  • Streven naar maximaal onderwijsrendement door het bieden van een integrale aanpak van onderwijs en zorg.
  • Het bevorderen van het zelfvertrouwen, zelfwaardering en omgaan met de eigen mogelijkheden en grenzen.
  • Om leerlingen en ouders sociale, emotionele en maatschappelijke ondersteuning te bieden.
  • De leerlingen de mogelijkheid bieden tot revalidatie en medische ondersteuning.

We zijn er voor leerlingen:

  • Met een intensieve ondersteuningsbehoefte als gevolg van een chronische aandoening.

  • Die komen uit de regio Amsterdam.

  • Die een Toelaatbaarheidsverklaring hebben.


Onze visie

 

Met ons onderwijs, waarbij elk kind wordt gezien als een uniek persoon, willen wij recht doen aan de individuele behoeften, mogelijkheden en talenten van de leerlingen in onze school.

Binnen dit kader bieden wij alle leerlingen, op basis van “één kind één plan”  een leerroute, die gekenmerkt wordt door het streven naar optimale cognitieve ontwikkeling in 21e eeuwse vaardigheden, zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Hierbij staan de kernwaarden veiligheid, vertrouwen en respect centraal.

 

Dit aanbod is alleen mogelijk door de gezamenlijke inzet van gemotiveerde professionals (onderwijs, revalidatie en medische zorg) en de inbreng van ervaring en deskundigheid van ouders. Het resultaat van dit partnerschap stelt ons in staat om onderwijs te bieden, waarbij onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en zo goed mogelijk voorbereid zijn op een toekomst in een steeds veranderende maatschappij.


Comments