Ons onderwijs

Wanneer een kind bij onze school binnenkomt, wordt een uitstroomprofiel geformuleerd. Om aan het eind van de schoolloopbaan bij dat uitstroomprofiel uit te komen, wordt er op Drostenburg opbrengstgericht gewerkt. Opbrengstgericht werken, houdt in dat school systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de leerprestaties van de kinderen en de effectiviteit van het onderwijs. De school stelt doelen ten aanzien van de leerprestaties, richt het onderwijsprogramma en –proces daarop in. De school meet de opbrengsten, analyseert en interpreteert de gegevens. Vervolgens wordt, afhankelijk van de resultaten, het onderwijsprogramma bijgesteld. 


Binnen deze cyclus maken wij gebruik van groepsplannen. Het werken met een groepsplan geeft de leerkracht ruimte om alle leerlingen een passend en uitvoerbaar aanbod te geven. De leerkracht schrijft per vakgebied een groepsplan voor de hele groep voor het komende half jaar. De groep krijgt aanbod in 3 verschillende arrangementen. Het basis arrangement, het verdiepte arrangement en het intensieve arrangement.


Het vaststellen van de arrangementen is afhankelijk van de groepssamenstelling. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van de hele groep. Daarbinnen wordt gekeken waar uw kind, gezien de eigen mogelijkheden, het best past. Het kan per vakgebied verschillen in welk arrangement uw kind zit.


Aan het einde van het half jaar worden de gestelde doelen geëvalueerd door de leerkracht en intern begeleider. Aan de hand van de evaluatie wordt het nieuwe groepsplan met de nieuwe doelen opgesteld.
Het individueel handelingsplan wordt alleen nog gebruikt indien een leerling niet binnen één van de drie arrangementen van een leerstofgebied past, die in het groepsplan beschreven staan.

Om de leerlingen systematisch te kunnen volgen, maken we gebruik van het leerlingvolgsteem ParnasSys.
Comments