Ons onderwijs

Op Drostenburg wordt het onderwijs aangeboden in 7 verschillende leerroutes, elk met hun eigen tussen- en einddoelen.  Afhankelijk van de mogelijkheden wordt de leerling geplaatst in een bepaalde leerroute met een eigen uitstroombestemming:


Leerroute 1-2 leidt naar een belevingsgerichte dagbesteding.

Leerroute 3-4 naar een activiteits- lichte arbeidsmatige dagbesteding.

Leerroute 5 naar beschutte arbeid/ praktijkonderwijs.

Leerroute 6 naar VMBO basis-kader gerichte leerweg.

Leerroute 7 naar VMBO-T, HAVO of VWO.

 

Om de einddoelen te kunnen halen wordt er systematisch en doelgericht gewerkt aan het maximaliseren van de leerprestaties van de leerlingen.De vorderingen van de leerlingen worden nauwlettend in de gaten gehouden. Middels het afnemen van toetsen, het doen van observaties en het eventueel afnemen van psychologische testen verzamelen we minimaal twee keer per jaar allerlei gegevens. Deze gegevens worden in ons leerlingvolgsysteem vastgelegd.  

In de evaluatie met de leerkracht en intern begeleider worden  de uitslagen besproken en gaan we na of de leerlingen voldoende vorderingen hebben gemaakt. Tevens beoordelen we of de leerling nog in de juiste leerroute zit. Indien nodig wordt het onderwijs- en zorgaanbod aangepast.

 


Aan het eind van het schooljaar wordt met de ouders besproken of de doelen zijn behaald en welke doelen in het nieuwe schooljaar worden opgesteld.

 

 


Subpagina''s (1): Missie en Visie
Comments