Naar ander onderwijs

De meeste leerlingen verlaten de school als zij na groep acht de stap naar het voortgezet onderwijs maken. Het komt ook regelmatig voor dat leerlingen tussentijds uitstromen naar een andere vorm van onderwijs. Dit kan op verzoek van de ouders of van de school. Reden hiervoor kan zijn dat de leerling minder is aangewezen op specifieke zorg die Drostenburg kan bieden. De Commissie van Begeleiding geeft hierover een advies.


Naar het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs.

Deze stap wordt zorgvuldig genomen. Op een speciale ouderavond in oktober worden de ouders uitgebreid geïnformeerd over de schoolkeuze, het schooladvies en alles wat hiermee samenhangt.

 

Het schooladvies.

Voordat de Commissie van begeleiding het schooladvies formuleert worden alle gegevens van de leerling onderzocht. De psycholoog onderzoekt de leermogelijkheden, de leerkracht en de intern begeleider verzamelen de toetsgegevens van de schoolvakken zoals rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie.  

Daarnaast wordt de zelfstandigheid, de leerhouding en de motivatie van de leerling beoordeeld.

 

Al deze aspecten spelen een rol bij de uiteindelijke vaststelling van het schooladvies.

Een deel van de leerlingen doet mee met de CITO eindtoets. De uitslag levert aanvullende informatie op voor het schooladvies.

 

Dit advies wordt door de leerkracht met de ouders besproken. Samen wordt gezocht naar een passende vervolgschool.

 

Uitstroom.

Over het algemeen stromen de leerlingen van de afdeling geel uit naar het regulier voortgezet onderwijs of naar het Orion College. Afhankelijk van het niveau van de leerling naar praktijkonderwijs, VMBO, HAVO  of VWO.

 

De leerlingen van de afdeling blauw stromen meestal door naar onze eigen VSO afdeling of naar het praktijkonderwijs.


Comments