Welkom op de website van Drostenburg!

Drostenburg is een school voor leerlingen met een chronische aandoening.


Een chronische aandoening wil zeggen dat onze leerlingen een speciale onderwijskundige hulpvraag hebben, als gevolg van een medische- of revalidatie problematiek.
Over onze school

Onze school kent een zevental leerroutes waarbinnen ons onderwijsaanbod vorm wordt gegeven. Dit wil zeggen dat er er op Drostenburg voor ieder kind, ongeacht de cognitieve mogelijkheden, een onderwijsaanbod is.

 

Voor de leerroute 1 t/m 5 (jongeren met een lichamelijke en verstandelijke beperking -voorheen mg-) hebben wij ook een aanbod in de leeftijd van 12-18 jaar.

 

Onze school is gehuisvest in een prachtig gebouw en goed toegerust op de speciale doelgroep.  Tevens is er een aangepast zwembad waar zwemlessen en hydrotherapie gegeven worden en een uitstekende sportaccommodatie


Drostenburg 1

Adres

Drostenburg 1
1102 AM Amsterdam
Tel: 020 – 3987755
Fax: 020 – 6994298
E-mail: drostenburg@orion.nl
Twitter: @Drostenburg


      
Expertise

Drostenburg werkt intensief samen met het revalidatiecentrum Reade.

Als gevolg van deze samenwerking kunnen revalidatiebehandelingen in het dagprogramma van de leerling opgenomen worden, waardoor onderwijs en zorg elkaar versterken.

 

De medische begeleiding is deels in handen van de jeugdartsen van de GGD. Daarnaast heeft Cordaan een team met kinder verpleegkundigen in de school, waardoor ook kinderen met complexe medische hulpvragen de school kunnen bezoeken.

 

De naschoolse- en vakantieopvang wordt op Drostenburg verzorgd door Happy2Move.

 

Met deze voorzieningen heeft Drostenburg zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een school voor speciaal onderwijs met een buitengewoon breed aanbod.


Nieuws