Expertise

Op Drostenburg zijn er diverse disciplines werkzaam om het onderwijs (en daarmee de leerlingen) te ondersteunen, zodat onze leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien. Om iedereen goed met elkaar te kunnen laten samenwerken zijn onze zorgcoördinatoren essentieel:


Zij vervullen een belangrijke rol gedurende de gehele schoolperiode van de leerlingen. Vanaf de toelating tot het verlaten van de school coördineren zij alle speciale zorg die nodig is om optimaal binnen de school te kunnen functioneren op onderwijskundig of sociaal emotioneel gebied. Mogelijk zijn leerlingen aangewezen op specifieke lesmethodes of hebben zij baat bij extra trainingen t.b.v. de sociaal emotionele ontwikkeling.

Comments