Contact met ouders

Ouders en school
Wij vinden het van groot belang dat de ouders interesse tonen en betrokken zijn bij het programma dat hun zoon of dochter op onze school volgt. Kinderen zijn namelijk het beste geholpen als ouders en school één lijn trekken. Om in dat kader de aanpak thuis en op school zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, is een regelmatig contact met de school ook zeer belangrijk.

Social Schools

Om het contact met ouders zo effectief mogelijk te laten verlopen werken wij met Social Schools. Dit is een veilig, afgesloten internet platform. Het uitwisselen van informatie gaat via het computerprogramma of de app van Social Schools.  Elke ouder krijgt een account dat zij kunnen activeren. Vervolgens kunnen ouders een App downloaden op hun mobiel of tablet via de play store ( android) of de appstore (iphone). De groepsleiding  plaatst wekelijks een berichtje met eventueel een foto of filmpje in Social Schools. Ouders ontvangen een mail of een signaal in hun  app op de mobiel . Op deze wijze kunnen ouders makkelijk met hun  kind praten over de belevenissen op school, want zij krijgen door de berichten van de leerkrachten een actueel beeld waaraan gewerkt wordt in de groep. Tevens worden zij  op de hoogte gebracht van bijzondere gebeurtenissen zoals bv. een geplande studiedag en ontvangen zij  de wekelijkse nieuwsbrief.


Ouderavond
Minimaal één keer per jaar wordt er een algemene ouderavond gehouden; doorgaans in de maand september of oktober. Het programma van deze avond wordt met de MR en de medewerkers van de school vastgesteld.
Op deze ouderavond(en) worden algemene zaken aan de orde gesteld en krijgen de ouders de gelegenheid om nader kennis te maken met de leerkracht en de klasseassistent(en). Ook wordt de werkwijze in de groep besproken.

Diverse gesprekken
Wij nodigen ouders (of voogden) regelmatig uit voor verschillende besprekingen, waaronder:
Bespreking van het Ontwikkelings perspectief en BCR.
Elk jaar stellen medewerkers die met de kinderen werken een ontwikkelingsperspectief op. Hierin wordt een beeld geschetst van de te verwachten ontwikkeling van het kind. Dit ontwikkelingsperspectief wordt met de ouders besproken.

Bespreking rapporten
Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport. Bij de bespreking van het rapport worden de vorderingen op het gebied van leren en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen aan de orde gesteld. Zo krijgen ouders een goed beeld van het niveau waarop hun kind functioneert in de groep. Na dit rapportgesprek krijgen de ouders het rapport mee naar huis.

Wat zou u willen weten? Graag horen wij van ouders welke zaken zij graag met andere ouders willen bespreken. Wij kunnen de ouderbijeenkomsten dan eventueel rond een bepaald thema of onderwerp organiseren. Heeft u een vraag of idee? Neem dan contact met ons op.
Comments