Drostenburg - expertisecentrum voor speciaal onderwijs en revalidatie

Welkom op de website van Drostenburg!

Drostenburg is een school voor leerlingen met een lichamelijke- of een meervoudige handicap, of een chronische ziekte.

Een meervoudige handicap betekent in dit geval dat er naast de lichamelijke handicap ook sprake is van een verstandelijke beperking. Onder één naam verenigt Drostenburg zowel het Mytyl- en Tyltylonderwijs, als het onderwijs aan kinderen met een chronische ziekte.


Over onze school
De school kent een drietal leerroutes: een leerroute (speciaal) basisonderwijs (LG/LZK), een leerroute zeer moeilijk lerenden (MG) en een leerroute intensief te begeleiden leerlingen (IBL).

Daarnaast is er een voortgezette leerroute voor zeer moeilijk lerende jongeren van 12 tot 20 jaar.

Voor alle leerroutes geldt dat er sprake is van een revalidatie hulpvraag en/of een chronische ziekte.

Drostenburg 1

Adres

Drostenburg 1
1102 AM Amsterdam
Tel: 020 – 3987755
Fax: 020 – 6994298
E-mail: drostenburg@orion.nl
Twitter: @Drostenburg


      
Expertise
Drostenburg werkt intensief samen met het revalidatiecentrum Reade.
Als gevolg van deze samenwerking kunnen revalidatiebehandelingen in het dagprogramma van de leerling opgenomen worden, waardoor onderwijs en zorg elkaar versterken.

Daarnaast heeft de school een medische afdeling, waardoor ook kinderen met complexe medische hulpvragen de school kunnen bezoeken. Er is een aangepast zwembad waar zwemlessen en hydrotherapie gegeven worden.

YouTube-video

Koningspaar opent Koningsspelen 2016 op Drostenburg

Let op! Bovenstaande diavoorstelling van afbeeldingen werkt met een Adobe Flashplayer en werkt daardoor helaas niet op iPhone/iPad...
Nieuws