eQuiGoo-T Para, la Crisis

 

eQuiGoo-T Promo ideas i servicios enquentros i tertulies


invertir en 

 

les persones -  

desencadenar  potencial -  

el treball en equip -  

Noves eines


.

Xarxa persones impulsen... per a les persones  els nostres serveis -  en : logística - gent gran -comunicació    ideas per a entitats RSC experiències - contacte  
 

 

Moments, llocs, imatges, veus, textes, videos,..... 

las percepcions, la formació dels hàbits i les creences, l'adaptació a la "nova zona"Comments