การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

โพสต์7 ก.ย. 2558 02:10โดยไม่ทราบผู้ใช้
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นวิชาชีพควบคุม
Ċ
ไม่ทราบผู้ใช้,
7 ก.ย. 2558 02:10
Comments