มอบประกาศเกียรติคุณนักเรียน

โพสต์6 ก.ย. 2558 23:07โดยอาณะกร กระจ่างศิวาลัย
กลุ่มงานโรงเรียนอาชีวศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  นักเรียน  นักศึกษาโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา  โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน  นักศึกษา

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่ตั้งใจทำความดี  ถึงแม้จะเคยประพฤติตนในทางที่ผิด  แต่สามารถกลับตัวกลับใจ  ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมได้อย่างน่ายกย่อง  เห็นควรมอบใบประกาศเกียรติคุณ    เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงผลแห่งการทำความดีและให้รักษาความดีเช่นนี้ต่อไป


Comments