เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โรงเรียนเอกชนเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2561

โพสต์26 พ.ค. 2560 01:11โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2561 18:52 ]

   
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม และแบบฟอร์ม... 
(ไฟล์ที่แนบด้านล่าง)
---------------------

เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560

โพสต์26 ก.ค. 2559 00:01โดยโสภณ แจ่มสุข   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2561 18:54 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม และแบบฟอร์ม... 
(ไฟล์ที่แนบด้านล่าง)
---------------------

รายชื่อโรงเรียนเอกชน (ค้างจ่าย) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2551 - 2558

โพสต์26 มิ.ย. 2559 18:40โดยโสภณ แจ่มสุข   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2560 19:48 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ขอแจ้งรายชื่อโรงเรียนเอกชน (ค้างจ่าย) 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
ประจำปี 2551 - 2558 

ขอความร่วมมือผู้ใดที่ประสงค์จะมารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
โปรดนำใบบัญชีรายชื่อผู้รับเครื่องราช ที่มีลายมือชื่อผู้ที่ได้รับ (ฉบับจริง) มาในวันดังกล่าว

ดาวน์โหลด... (ไฟล์ที่แนบมา)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
กลุ่มงานเลขานุการกรม ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
โทร 0 2282 9576  (วันและเวลาราชการ)


-------------------

ประกาศรายชื่อผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 (บุคลากรโรงเรียนเอกชน)

โพสต์7 ธ.ค. 2558 20:55โดยโสภณ แจ่มสุข


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ขอแจ้งรายชื่อผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2558 
สำหรับบุคลากรโรงเรียนเอกชน

ดาวน์โหลด... (เอกสารที่แนบมา)
------------------

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 38-57 (บุคลากรโรงเรียนเอกชน)

โพสต์4 ส.ค. 2558 20:01โดยโสภณ แจ่มสุข

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ดำเนินการโหลดข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรโรงเรียนเอกชน
ที่ได้รับเครื่องราชอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2538 - 2557
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อตามไฟล์ที่แนบมา... 
(ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง)
-------------------

การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บุคลากรโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2559

โพสต์16 ก.ค. 2558 04:42โดยโสภณ แจ่มสุข


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ประจำปี 2559
สำหรับบุคลากรโรงเรียนเอกชน

รายละเอียดเพิ่มเติม... (ดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบด้านล่าง)
----------------------

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2557

โพสต์13 ก.ค. 2558 00:13โดยโสภณ แจ่มสุข   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2558 04:36 ]

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ดำเนินการจัดส่งใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2557

หนังสือถึง ผอ.สพป. / ผอ.สช.จังหวัด และ โรงเรียนเอกชน... 
(ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง)

ทั้งนี้ โรงเรียนเอกชน (ส่วนกลาง) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ส่วนภูมิภาค)
และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (สช.จังหวัด)
สามารถขอรับเครื่องราชได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2558 
ได้ที่ อาคารโรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ ชั้น 5 ห้อง 152 
โทร 02 282 9576 (วันและเวลาราชการ เท่านั้น)
----------------------------------


ด่วน... เครื่องราชอิสริยาภรณ์โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2551 - 2556 (มาแล้ว)

โพสต์3 มิ.ย. 2558 00:37โดยโสภณ แจ่มสุข   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2558 20:02 ]


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเอกชน (เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สำหรับส่วนภูมิภาค)
และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (สช.จังหวัด) 
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน ประจำปี พ.ศ.2551 - 2556
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....

รายละเอียดเพิ่มเติม.... (ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง ที่แนบมา)
--------------------------

1-8 of 8