Освітній центр "Крим-Україна"

Контактна інформація:

Керівник освітнього центру "Крим-Україна" - заступник відповідального секретаря Приймальної комісії Національного університету "Одеська юридична академія" Кройтор Артем Вікторович.
Тел.: (048) 719-88-00
e-mail: kroytor.artem@onua.edu.ua