Новини вступної кампанії

10 причин учиться в НУ «ОЮА»

опубліковано 22 черв. 2017 р., 05:19 Олександр Грунь

Сейчас, без преувеличения, самая горячая пора для выпускников и их родителей, ведь перед ними стоит весьма сложный, можно даже сказать судьбоносный выбор будущей профессии и соответствующего вуза. Национальный университет «Одесская юридическая академия» создаёт максимально комфортные условия для успешной учёбы и всестороннего развития студентов, поэтому мы предлагаем ознакомиться с наиболее важными преимуществами обучения в нашем вузе.

Национальный университет Одесская юридическая академия - это уникальное сочетание современного европейского подхода и классических академических традиций. Обустроенная по последнему…
SLOVO.ODESSA.UA

Сообщение без заголовка

опубліковано 21 черв. 2017 р., 04:04 Олександр Грунь


Апеляція результатів ЗНО у 2017 році

опубліковано 16 черв. 2017 р., 05:39 Владислав Ус   [ оновлено 16 черв. 2017 р., 05:39 ]

Відповідно до Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом МОН України № 300 від 16 березня 2015 року, результати зовнішнього оцінювання можуть бути предметом апеляційного оскарження.

У разі виникнення сумніву у учасника ЗНО щодо правильності встановлення його результату зовнішнього оцінювання з певного предмета, він може подати апеляційну заяву в письмовій формі на ім’я директора Українського центру оцінювання якості освіти, у якій зазначаються:
прізвище, ім’я, по батькові учасника зовнішнього оцінювання;
номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
назва навчального предмета, результат зовнішнього оцінювання з якого оскаржується;
номер контактного телефону;
дата подання апеляційної заяви.

Якщо в апеляційній заяві не будуть указані вищеперелічені дані, апеляційна комісія може залишити її без розгляду (зразок заяви).

Розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання (ЗНО) здійснює апеляційна комісія Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) протягом п’ятнадцяти календарних днів з урахуванням дня їх надходження.

Апеляційна заява щодо результатів зовнішнього оцінювання (далі - апеляційна заява щодо результатів) подається особою, яка проходила тестування, в письмовій формі на ім'я директора Українського центру оцінювання якості освіти протягом п’яти календарних днів з моменту офіційного оголошення результатів оцінювання з відповідного предмета.

Апеляційні заяви щодо результатів надсилаються рекомендованим листом до Українського центру оцінювання якості освіти за адресою: вул. Володимира Винниченка 5, м. Київ, 04053 (із поміткою «Апеляційна комісія УЦОЯО»). Дата подання заяви визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті.

Апеляційні заяви, подані пізніше 5-ти календарних днів з моменту офіційного оголошення результатів тесту, не розглядаються.

У ході розгляду апеляційних заяв здійснюються технічна та предметна перевірки. Технічна перевірка виконання завдань сертифікаційної роботи проводиться з метою встановлення правильності визначення результату зовнішнього оцінювання під час автоматизованої комп’ютерної обробки бланків відповідей типу А та типу А+; полів екзаменаторів на бланках типу Б та типу Б+ та персоналізації бланків відповідей.

Предметна перевірка виконання завдань сертифікаційної роботи передбачає встановлення об’єктивності оцінювання відкритих завдань сертифікаційної роботи на бланках типу Б та типу Б+ шляхом проведення повторного оцінювання завдань.

Апеляційна заява, у якій оскаржуються результати зовнішнього оцінювання з одного і того самого предмета повторно, не розглядається, якщо першу заяву розглянуто по суті.

Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії розміщується на інформаційній сторінці учасника зовнішнього оцінювання, створеній на офіційному веб-сайті Українського центру.

Учасники зовнішнього оцінювання, апеляційні заяви яких винесені на розгляд, та (або) їх представники можуть бути присутні на засіданні апеляційної комісії.

Заявник може відкликати апеляційну заяву до початку її розгляду на засіданні апеляційної комісії. У такому випадку розгляд заяви припиняється.

Учасникам зовнішнього оцінювання, які присутні на засіданні апеляційної комісії, надаються для ознайомлення копії бланків відповідей та картка учасника зовнішнього незалежного оцінювання (із результатами зовнішнього оцінювання, установленими до подання апеляційної заяви).

Апеляційна комісія за наслідками розгляду апеляційних заяв приймає на відкритому засіданні рішення щодо відмови в задоволенні апеляційної заяви або задовольняє апеляційну заяву.

Причинами відмови в задоволенні апеляційної заяви є:
відсутність помилок під час здійснення автоматизованої комп’ютерної обробки бланків відповідей та їх персоналізації;
підтвердження об’єктивності оцінювання відкритих завдань сертифікаційної роботи;
підтвердження рішення про анулювання результатів зовнішнього оцінювання.

У разі задоволення апеляційної заяви приймається одне з таких рішень:
про відновлення результату зовнішнього оцінювання, якщо його було анульовано;
про зміну кількості балів, отриманих учасником зовнішнього оцінювання із певного предмета (збільшення або зменшення кількості балів).

Після прийняття апеляційною комісією відповідного рішення не пізніше ніж через три дні заявнику за адресою, зазначеною ним під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні, надсилається картка учасника зовнішнього незалежного оцінювання (із результатами зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета, установленими апеляційною комісією), у якій зазначено рішення апеляційної комісії у вигляді витягу з протоколу. Крім того учасник отримує копії бланків відповідей, що були виготовлені до початку їх перевірки.

Інформація про прийняте апеляційною комісією рішення розміщується на інформаційній сторінці учасника зовнішнього оцінювання, створеній на офіційному веб-сайті Українського центру, протягом наступного робочого дня після прийняття рішення, але не пізніше трьох робочих днів із дня прийняття рішення.

Додатково див.:
Порядок визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання;
Зразок апеляційної заяви.

МОН реформує підготовку молодших спеціалістів

опубліковано 10 черв. 2017 р., 10:41 Владислав Ус   [ оновлено 10 черв. 2017 р., 10:41 ]

Міністерством освіти розроблено Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Проект документа вже оприлюднений на сайті відомства для громадського обговорення, що триватиме до 16 червня.

Метою Концепції є забезпечення проведення системної реформи підготовки молодших спеціалістів та створення передумов для трансформації теперішніх вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації із забезпеченням на цій основі здобуття повної загальної середньої освіти професійного профілю.

Автори проекту Концепції наголошують, що у сьогоднішніх умовах технікуми та коледжі, що у більшості не орієнтовані на ґрунтовні наукові дослідження та академічну свободу учасників освітнього процесу, не можуть забезпечити випускникам притаманного для вищої освіти рівня трудової адаптивності та соціальної мобільності.

«Перебуваючи упродовж понад 20 років у системі вищої освіти більшість технікумів та коледжів поступово втрачають високий рівень професійної підготовки на користь незавершеного і не завжди системного опанування компетентностями вищої освіти. Слід визнати, що без розвитку широкого спектру реальних наукових досліджень їх перетворення на університети прикладних наук є неможливим», - йдеться у проекті документа.

За визначенням авторів Концепції, державна політика щодо діяльності цих закладів освіти має ґрунтуватись на засадах задоволення освітніх потреб громадян у здобутті ґрунтовної освіти з орієнтацією на практичну діяльність та якісної профільної повної загальної середньої освіти з перспективою подальшого здобуття ступенів вищої освіти та можливістю обирати різні траєкторії навчання тощо.

Також коледжі і технікуми мають забезпечувати підприємства працівниками середньої ланки відповідно до потреб ринку праці з урахуванням структури національної економіки та перспектив реіндустріалізації.

«Заклади освіти, які наразі здійснюють підготовку молодших спеціалістів, мають переосмислити свою діяльність та позиціонування в системі освіти України, вибрати шлях для подальшого розвитку з урахуванням власного бачення та національного законодавства», - зазначають розробники Концепції.

Для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації автори вбачають декілька варіантів розвитку.

Зокрема, збереження в статусі коледжу як закладу вищої освіти, що здійснює підготовку молодших бакалаврів або бакалаврів короткого циклу, а також має право здійснювати підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем фахівця, у тому числі на основі базової загальної середньої освіти з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти професійного профілю та реалізовувати освітні програми профільної старшої школи.

Також можливий варіант збереження навчального закладу в статусі коледжу як закладу фахової освіти, що здійснює підготовку фахівців у тому числі на основі базової загальної середньої освіти з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти професійного профілю, а також має право здійснювати підготовку кваліфікованих робітників, у тому числі на основі базової загальної середньої освіти з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти професійного профілю та реалізовувати освітні програми профільної старшої школи.

Передбачається, що вищі навчальні заклади, що в системі вищої освіти наразі здійснюють підготовку виключно за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста і до 2020 року не отримають ліцензію на підготовку освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра та/або ступеня бакалавра, можуть продовжити підготовку фахівців у системі професійної освіти як заклади професійної або фахової освіти.

Статус коледжів-ліцеїв можуть набувати заклади освіти, що проводять навчання учнів за програмою профільної старшої школи за академічними профілями, спорідненими основному професійному спрямуванню.

У разі затвердження Концепції норми документа реалізуватимуться протягом 2017-2029 років трьома етапами.

На першому етапі (2017-2018 роки) передбачається прийняття нової редакції закону «Про освіту», внесення змін до закону «Про вищу освіту», ухвалення закону «Про професійну освіту», розробка поетапного плану дій з реформування підготовки з освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, а також запровадження проведення державної підсумкової атестації для студентів, які здобувають рівень молодшого спеціаліста або фахівця одночасно із завершенням повної загальної середньої освіти, у формі ЗНО.

На другому етапі (2019-2022 роки) планується модернізувати матеріальну базу коледжів для забезпечення високоякісної професійної підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем фахівця для 3-4 провідних галузей економіки, запровадити вступ молодших спеціалістів (фахівців) на освітні програми для здобуття ступеня бакалавра на основі результатів ЗНО, розробити стандарти освіти фахівця з урахуванням вимог 5-го рівня Національної рамки кваліфікацій та відповідних професійних стандартів тощо.

Третій етап (2023-2029 роки) передбачає модернізацію матеріально-технічної бази для забезпечення підготовки фахівців для роботи із сучасними технологіями та забезпечення потреби молоді у професійному профілі старшої школи.

Ризиками прийняття Концепції автори бачать незабезпечення фінансової підтримки реформи, опір людей, які не готові змінюватись та протидія з боку окремих осіб та інституцій, які прагнуть здобути політичний капітал на гальмуванні освітніх реформ та труднощах освітян, які обумовлені непроведенням або затягуванням трансформацій.

Разом з тим, автори Концепції наголошують, що наслідками неухвалення Концепції можуть стати втрата освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, системи технікумів та коледжів, а також поглиблення диспропорцій, дефіцит працівників без вищої освіти, надлишок працівників з вищою освітою переважно гуманітарного профілю.

ОЗНАЙОМИТИСЬ З ПРОЕКТОМ КОНЦЕПЦІЇ

Джерело: http://osvita.ua/vnz/reform/56033/

Затверджено Умови прийому молодших спеціалістів

опубліковано 10 черв. 2017 р., 10:37 Владислав Ус   [ оновлено 10 черв. 2017 р., 10:38 ]

    Міністерством освіти і науки затверджені Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році. Відповідний наказ підписаний міністром освіти Лілією Гриневич. Документ пройшов процедуру державної реєстрації у Міністерстві юстиції.
Умови є обов’язковими для навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, крім військових навчальних закладів.
Згідно з документом, конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році буде здійснюватись за результатами вступних випробувань.
Для вступу на основі базової загальної середньої освіти вступне випробування матиме форму вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди.
Абітурієнти, які вступатимуть на основі повної загальної середньої освіти зараховуватимуться за результатами ЗНО, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесід. У 2017 році прийматимуться сертифікати зовнішнього оцінювання 2016 та 2017 років.
Ті вступники, які вступатимуть на навчання для для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проходитимуть фахові вступні випробування.

Прийом заяв та документів від абітурієнтів розпочнеться 01 липня та триватиме до 18.00 14 липня.
Вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди відбудуться у період з 15 липня до 22 липня.
Рейтинговий список вступників, які вступатимуть на основі вступних випробувань, із зазначенням рекомендованих до зарахування буде оприлюднений не пізніше 12.00 год. 24 липня. Одночасно вступники отримають інформацію про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням.
Зарахування студентів за державним або регіональним замовленням відбудеться не пізніше 12.00 31 липня. Контрактників зарахують не пізніше 30 серпня 2017 року.

Для вступників, які вступатимуть на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання вступна кампанія розпочнеться в інші терміни.
Зокрема, реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту розпочнеться 29 червня та закінчиться о 18.00 год. 25 липня.
Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це визначено установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на відповідні конкурсні пропозиції, будуть проведені до 11 липня. Прийом заяв та документів розпочнеться 12 липня.
Прийом заяв та документів від вступників, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів закінчиться о 18.00 01 серпня.
Прийом заяв і документів від абітурієнтів, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання триватиме 08 серпня.
Творчі конкурси відбудуться з 28 липня до 07 серпня, вступні іспити з 02 до 07 серпня, а співбесіди з 02 до 04 серпня.
Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди будуть оприлюднені не пізніше 12.00 год. 05 серпня.
Рейтинговий список вступників, які вступатимуть на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів буде оприлюднений не пізніше 12.00 год. 09 серпня.
Вступники, які отримають рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12.00 год. 12 серпня.

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням відбудеться не пізніше 12.00 год. 14 серпня. Зарахування абітурієнтів, які навчатимуться за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 30 вересня.
Умовами прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році визначені інші особливості набору абітурієнтів у 2017 році.

УМОВИ ПРИЙОМУ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ - 2017

Джерело: http://osvita.ua/vnz/consultations/56067/

14 червня визначать поріг ЗНО з мови і математики

опубліковано 10 черв. 2017 р., 10:32 Владислав Ус   [ оновлено 10 черв. 2017 р., 10:33 ]

14 червня відбудеться засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порогу «склав/не склав» для деяких тестів ЗНО. Про це повідомили у прес-службі УЦОЯО.

Зокрема, у ході засідання буде встановлено поріг «склав/не склав» з української мови і літератури, англійської, іспанської, німецької, французької мов, а також тесту з математики.

Як відомо, поріг тесту є мінімальною кількістю тестових балів, яку за виконання сертифікаційної роботи має набрати учасник, щоб скласти зовнішнє незалежне оцінювання та мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів.

Після визначення порогу тестів відбудеться переведення тестових балів в оцінки за рейтинговою шкалою 100-200 балів. Також будуть ухвалені таблиці за шкалою 1-12 балів для визначення результату проведення державної підсумкової атестації з певного предмета.

При одночасному вступі на навчання до Національного університету «Одеська юридична академія» та Міжнародного гуманітарного університету вступники мають право на зменшення розміру оплати за навчання

опубліковано 9 черв. 2017 р., 05:22 Олександр Грунь

При вступі на навчання до Національного університету «Одеська юридична академія» вступники мають можливість одночасно здобувати освіту  в Міжнародному гуманітарному університеті відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України на 2017 рік.

Особи, які вступають до Національного університету «Одеська юридична академія» та одночасно вступають до Міжнародного гуманітарного університету мають право на зменшення розміру оплати за навчання в Міжнародному гуманітарному університеті.

За погодженням між університетами розмір оплати за навчання буде зменшено на 40% від його вартості.

Таким чином Національний університет «Одеська юридична академія» та Міжнародний гуманітарний університет забезпечують можливість вступників отримати дві освіти одночасно та забезпечити високий рівень конкурентоздатності  при майбутньому виборі роботи.

Оновлено перелік центрів для вступників Донбасу

опубліковано 19 квіт. 2017 р., 09:01 Владислав Ус   [ оновлено 19 квіт. 2017 р., 09:02 ]На сайті Міністерства освіти і науки опублікований оновлений перелік освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», що під час вступної кампанії працюватимуть для абітурієнтів з окупованих територій Криму та Донбасу.

Передбачається, що освітні центри розпочнуть свою роботу 19 червня і працюватимуть до кінця вересня.

Вступати до вишів за допомогою освітніх центрів зможуть як абітурієнти, які мають українські документи про освіту та сертифікати ЗНО 2016 або 2017 року, так і ті, хто не має документів про освіту і не матиме можливості пройти тестування.

Вступники з Криму та території проведення АТО, які мають український атестат та позитивні результати ЗНО, зможуть вступати до будь-якого вишу України, зокрема, на місця державного замовлення.

Вступникам без українського атестата та сертифікатів ЗНО буде необхідно скласти два іспити державної підсумкової атестації з української мови та історії України та вступний іспит за визначенням вищого навчального закладу.

У Міністерстві освіти зазначають, що минулого року протягом вступної кампанії до освітніх центрів «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» звернулось понад трьох тисяч абітурієнтів.

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ЦЕНТРІВ

Джерело: http://osvita.ua/vnz/consultations/55410/

Визначено результати і пороги тестів пробного ЗНО

опубліковано 19 квіт. 2017 р., 08:58 Владислав Ус   [ оновлено 19 квіт. 2017 р., 08:59 ]Робоча група УЦОЯО з питань установлення порога «склав/не склав» визначила пороги пробного ЗНО з історії України, математики, біології, географії, хімії, фізики, англійської, німецької, французької, іспанської та російської мов.

Також було затверджено результати учасників тестування за шкалою 1-12 та шкалою 100-200 балів. Зазначені результати отримали лише ті учасники пробного тестування, які внесли свої відповіді до онлайн-сервісу визначення результатів.

Особисті результати кожного учасника пробного тестування з усіх предметів розміщені у електронних кабінетах.

Пороговий бал з історії України склав 26 тестових балів з 94 можливих:

Пороговий бал з математики склав 12 тестових балів з 62 можливих:

Пороговий бал з біології склав 28 склав з 76 можливих:

Пороговий бал з географії склав 29 з 92 можливих:

Пороговий бал з хімії склав 20 з 80 можливих:

Пороговий бал з фізики склав 15 з 56 можливих:

Пороговий бал з англійської склав 16 з 56 можливих, із них 14 балів за написання власного висловлення

Пороговий бал з французької склав 16 з 56, із них 14 балів за написання власного висловлення:

Пороговий бал з німецької склав 16 з 56, із них 14 балів за написання власного висловлення:

Пороговий бал з іспанської склав 16 з 56, із них 14 балів за написання власного висловлення:

Пороговий бал з російської склав 29 з 88 можливих, із них 20 балів за написання власного висловлення:

Як відомо, друга сесія пробного тестування була проведена 8 квітня. Тестування проводиться з метою ознайомлення випускників шкіл із процедурою проведення ЗНО.

Для підготовки до тестування учасники ЗНО можуть скористатись дистанційною підготовкою на безкоштовній платформі ЗНО-онлайн, де розміщені всі тести, що були використанні УЦОЯО за час існування ЗНО. Більшість завдань тестів містять ґрунтовні коментарі до правильних відповідей.


1-10 of 290