Підготовче відділенняПідготовче відділення – крок для успішного складання іспитів!


У сучасній системі освіти і науки України юридична набуває все більшої популярності. Її розвиток є дійсно доречним при сучасній розбудові демократичної держави. Перш за все, це проявляється у нагальності утвердження принципу верховенства права та законності в Україні. Найважливішим рухомим важелем у цьому процесі є Вищі навчальні заклади, що готують спеціалістів високого рівня в галузі права, які сприятимуть становленню європейської держави. Національний університет «Одеська юридична академія» (далі – НУ «ОЮА») завжди використовує передові напрямки у навчальному процесі. Протягом 1998 – 2018 років, продовжуючи і розвиваючи традиції, що складалися останніми десятиліттями, в НУ «ОЮА» проводиться різноманітна діяльність, спрямована на поліпшення кількісного та якісного складу потенційних вступників Університету. Ця діяльність організовується і здійснюється різними підрозділами закладу. Так, з моменту створення НУ «ОЮА» у його складі функціонує підготовче відділення, яке здійснює підготовку вступників університету, юридичного коледжу та студентів університету.

На підготовчому відділенні діють 2 види курсів з англійської мови:

1. Курс підготовки до складання іспиту з англійської мови на ОС «Магістр» ;

для викладачів, аспірантів та студентів;

2. Курс підготовки до складання ЗНО з англійської мови для вступу на ОС «Магістр»;

Функціонують підготовчі курси до ЗНО з різних предметів, що розраховані на 2 сесії навчання : шестимісячну (осінь-весна) та трьохмісячну (весна).

Навчальними програмами довузівської підготовки передбачені наступні напрямки підготовки вступників Університету:

- українська мова та література (270 академічних годин, термін навчання - 6 місяців; 180 академічних годин, термін навчання - 3 місяці);

- історія України (210 академічних годин, термін навчання - 6 місяців; 140 академічних годин, термін навчання - 3 місяці);

- англійська мова (100 академічних годин, термін навчання - 3 місяці);

Функціонують підготовчі курси до вступих іспитів до коледжу з наступних предметів:

- українська мова (264 академічні години, термін навчання - 3 місяці);

- основи правознавства (200 академічних годин, термін навчання - 3 місяці);

- українська мова (100 академічних годин, термін навчання - 3 тижні);

- основи правознавства (160 академічних годин, термін навчання - 3 тижні).

На підготовчих курсах Університету читають лекції та ведуть семінари досвідчені викладачі (доценти, кандидати наук), вони здійснюють якісну підготовку вступників з предметів, необхідних для складання іспитів, а також подальшого успішного навчання за обраним напрямом підготовки.

Comments