Інше‎ > ‎

ЧаПи (часто задавані питання)

ВСТУП В МАГІСТРАТУРУ

опубліковано 16 трав. 2018 р., 06:20 Микола Караман

1. Коли та як подати документи на магістра? Яким має бути перелік документів?

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році прийом документів для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра розпочинається не пізніше 12 липня і закінчується не раніше 26 липня.

Винятками є спеціальності галузей знань:

 • «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»);
 • «Соціальні та поведінкові науки»;
 • «Журналістика».
 •  «Право»;
 • «Сфера обслуговування»;
 • «Міжнародні відносини»; 


Зокрема:

для спеціальностей 081 «Право», 293 «Міжнародне право»

02.07-09.07.2018 Прийом заяв та документів (на основі вступних іспитів)

02.07.-26.07.2018 Прийом заяв та документів  (на основі ЄФВВ, ЄВІ)

для спеціальностей 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»):

02.07-09.07.2018 Прийом заяв та документів (на основі вступних іспитів)

02.07.-26.07.2018 Прийом заяв та документів (на основі ЄФВВ, ЄВІ)

Терміни реєстрації на ЄФВВ, ЄВІ – з 14 травня до 18.00 5 червня.

У 2018 році заяви подаються тільки у паперовому вигляді. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії закладу вищої освіти.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування/ єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для визначених спеціальностей);
 • документів, які підтверджують право на участь у конкурсі при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 081 «Право», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини» (за наявності).»


2. Чи можна вступити на магістра за іншою спеціальністю, ніж закінчив бакалавра? 

Так, можна, але для цього крім основних потрібно скласти додаткові фахові випробування. Додаткові фахові випробування вступники складають у кожному з обраних закладів вищої освіти, в яких виявили бажання брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра. Заклад вищої освіти самостійно визначає зміст та перелік додаткових фахових випробувань. Якщо особа склала ЄФВВ та ЄВІ, а потім звернулася до іншого закладу вищої освіти для вступу за іншою спеціальністю після закінчення терміну проходження додаткових фахових випробувань, то заклади вищої освіти можуть проводити додаткові фахові вступні випробування у термін, передбачений для прийому документів для здобуття ступеня магістра.

3. Чи можна вступати на магістра в інший виш, а не той, де отримав бакалавра? 

Так, вступник вільний у своєму виборі закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра

4. Що робити, якщо виш затримує видачу диплома бакалавра, а термін подачі документів на вступ в магістратуру завершується? 

У такому випадку подається довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2018 році. Однак на момент зарахування вступнику потрібно буде подати оригінал диплому.

 5. Коли та де перевірити, чи вступив я до магістратури?

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій закладів вищої освіти. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті закладу вищої освіти. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

6. Чи діє сертифікат TOEFL та інші тільки при вступі для здобуття ступеня доктора філософії, чи можливе зарахування сертифікату при вступі в магістратуру як торік?

Така процедура передбачена тільки для вступу в аспірантуру.

7. Вступ до магістратури у 2018 р буде на спеціальність, чи на освітню програму?      

Вступники подають заяву для вступу на конкурсну пропозицію.

8. Чи можуть вступники освітнього ступеня магістра за неспорідненою спеціальністю проходити додаткове вступне випробування у формі фахової співбесіди? 

            Форма такого випробування встановлюється закладами вищої освіти самостійно.


ЗНО до магістратури


9. Хто повинен здавати ЗНО в магістратуру?

Ті, хто хоче вступати до вишів у 2018 році для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Право», «Сфера обслуговування» та  «Міжнародні відносини».

Для вступу на спеціальності  «Право», «Міжнародне право» передбачено складання єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей та єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Для вступу на спеціальності  «Гуманітарні науки» (крім спеціальності  «Філологія»), «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини» (крім спеціальності  «Міжнародне право») передбачено складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

10. Коли почнеться реєстрація на ЗНО для вступу в магістратуру?

Реєстрацію учасників проводитимуть приймальні комісії з 14 травня до 18.00 5 червня.

 

11. Як зареєструватися на ЗНО в магістратуру?

Для реєстрації вступнику треба звернутися до приймальної комісії одного з обраних ним вишів. Підтвердженням реєстрації є виданий комісією екзаменаційний листок. Після цього на сайті УЦОЯО для кожного зареєстрованого вступника створюватимуть кабінет учасника, доступ до якого буде за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Більш детально про Порядок реєстрації, умови, терміни та документи можна дізнатись з Порядку організації та проведення вступних випробувань, який розміщений на сайті МОН за посиланням 


12. Де можна дізнатися питання на ЗНО на магістратуру?

Завдання, що будуть уміщені до тестових зошитів, не оприлюднюються завчасно.

Водночас вже затверджено програми, за якими укладатимуть тести для вступників. Більше про них можна прочитати тут 

13. Коли і де відбуватимуться тестування?

Основна сесія вступного випробування з іноземної мови відбудеться 11 липня, з права та ТЗНПК – 13 липня. Пункти тестування створюватимуться на базі закладів вищої освіти. Під час реєстрації вступник має обрати місто, в якому він проходитиме тестування.

14. Як відбуватиметься тестування? Що можна робити під час тестування, а що ні?

Тестування починається о 10:00 год. Допуск учасників до пункту тестування триватиме з 09:15 год. до 09:50 год.

Для входу до пункту тестування учасник має пред’явити:

 • екзаменаційний листок;
 • документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку);
 • запрошення-перепустку.

У пункті тестування заборонено використовувати та мати при собі протягом часу, відведеного для виконання вступних випробувань, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та/або відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких вступник повинен повідомити працівникам пункту тестування до початку виконання вступних випробувань).

 • Більше про це є в Порядку організації та проведення вступних випробувань, який розміщений на сайті МОН за посиланням 


15. Якщо я хочу вступати в кілька вишів на магістратуру за результатами ЗНО, мені всюди треба брати екзаменаційний листок?

Екзаменаційний лист Ви отримаєте один – в тому виші, де будете реєструватися для проходження ЗНО.


16. Коли будуть відомі результати та пройде зарахування?

Результати основної сесії ЄФВВ та ЄВІ будуть розміщені на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше 14 календарних днів із дня їх проведення.

Рекомендації до зарахування на бюджет будуть надані до 13 серпня, а саме зарахування пройде до 20 серпня.

17. Як можна оскаржити результати ЗНО?

У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результатів вступного випробування вступник має право протягом 3 календарних днів із дня офіційного оголошення результатів (включаючи день оголошення) подати апеляційну заяву щодо результатів вступних випробувань до УЦОЯО. У разі подання апеляційної заяви щодо результатів вступних випробувань за допомогою поштового зв’язку дата подання визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. Якщо апеляційну заяву щодо результатів вступних випробувань надіслано у відсканованому вигляді електронною поштою, датою її подання вважається дата відправлення вхідного листа, що зафіксована в електронній скриньці УЦОЯО.

Розгляд апеляційних заяв щодо результатів вступних випробувань здійснюється апеляційною комісією протягом 3 робочих днів із моменту їх отримання.

Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії розміщуватиметься на сайті УЦОЯО.

За результатами розгляду апеляційної заяви апеляційна комісія може ухвалити одне з таких рішень:

 • відмовити в задоволенні апеляційної заяви (результат, визначений раніше, підтверджується);
 • задовольнити апеляційну заяву (попередньо встановлений результат буде змінено).


У разі задоволення заяви щодо результатів ухвалюють одне з таких рішень:

 • про відновлення результату зовнішнього оцінювання (у тому випадку, якщо попередньо результат було анульовано);
 • про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих учасником вступного випробування.

Детальніше про апеляції можна дізнатись з Порядку організації та проведення вступних випробувань, яких розміщений на сайті МОН за посиланням 


18. Хто може не здавати ЗНО на магістратуру?

Участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття ступеня магістра за результатами вступних іспитів у закладі вищої освіти можуть брати:

 • особи, які не можуть взяти участь в єдиному фаховому вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837,
 • особи, які для виконання єдиного фахового вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;
 • вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2018 року. Такі вступники звертаються до приймальної комісії обраного закладу вищої освіти у термін з 2 до 9 липня для подачі документів. Особи, зазначені у пунктах 1 і 2, обов’язково надають підтверджуючі документи щодо наявності захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання або щодо потреби створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання (перелік та форми таких документів зазначені у наказі Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900).19. Минулого року єдиний вступний іспит могли здавати з трьох мов (англійська, німецька та французька).  Цього року додається іспанська мова?          

 • Згідно з підпунктами 1, 2 пункту 4, розділу VII Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови проводиться з англійської, німецької, французької або іспанської мов.


20. Яким чином особа реєструється на вступ до магістратури, якщо на момент реєстрації ще навчається на рівні бакалавра та не має документа про отриману освіту?       

 • Особи, що не мають дипломів, зможуть зареєструватися на підставі довідки про плановий строк завершення навчання та отримання диплома в 2018 році.


21. Чи зараховуватиметься оцінка сертифікату єдиного вступного іспиту замість іспиту з  іноземної мови на спеціальності, що не передбачають єдиний вступний іспит?

 • Так, за рішенням приймальної комісії закладу вищої освіти.

ВСТУП НА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

опубліковано 2 трав. 2018 р., 02:53 Vladyslav Us   [ оновлено 2 трав. 2018 р., 02:53 ]

Вступ на молодшого спеціаліста (МС)

1. Чи набиратимуть цього року на навчання на молодших спеціалістів?

Так, набиратимуть. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» набір за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста в системі вищої освіти буде здійснюватися і в 2018, і в 2019 році.


2. На МС можна вступати тільки після 9-го класу чи після 11-го також?

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можна вступати як на основі базової (9 класів), так і на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).


3. Чи потрібно здавати ЗНО при вступі на МС?

Зовнішнє незалежне оцінювання потрібно складати при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класу).


4. У якій формі цього року подавати документи на МС?

У 2018 році при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста заяви подають:

 • на базі 11 класів – в електронній формі (крім випадків, визначених в пункті 1 Розділу VІI Умов прийому)
 • інші вступники – в паперовій формі. 


5. Скільки заяв я можу подати?

Кількість заяв Умовами прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році не регламентується.


6. Який перелік документів треба подавати?

Перелік документів, які необхідно подавати вступникам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році:

 • заява;
 • документ, що посвідчує особу;
 • військово-обліковий документ (для осіб, яким у 2018 році виповнюється 17 років). Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, військово-облікові документи не подають.
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ. А саме:

- для тих, хто закінчив 9 класів – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- для тих, хто закінчив 11 класів – атестат про повну загальну середню освіту;

- для тих, хто здобув освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста або ступені вищої освіти бакалавра чи магістра – диплом.

 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

Детальніше див Розділ VІI Умов прийому.


7. Якщо я не встиг отримати паспорт, чи можу я подати свідоцтво про народження?

Свідоцтво про народження можуть подавати тільки особи, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2018 року. Інші вступники подають документ, що посвідчує особу. Повний перелік таких документів наведено в Статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр».


8. Коли починається та закінчується прийом документів на МС?

Строки подачі документів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

№ 

Категорії вступників

Початок прийому документів

Закінчення прийому документів

1
На основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання 
02 липня 
14 липня о 18.00 год 
2
На основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання 
реєстрація електронних кабінетів вступників – 
02 липня 
25 липня о 18.00 год. 
для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів 
прийом заяв 12 липня 
01 серпня о 18.00 год. 
для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 
прийом заяв 12 липня 
08 серпня о 18.00 год. 
3
На основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання 
Відповідно до правил прийому 
Відповідно до правил прийому, але не раніше 07 серпня та не пізніше ніж за 30 днів від початку прийому 
4
На основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та інших категорій вступників 

Відповідно до правил прийому

Відповідно до правил прийому

Детальніше див. в розділ VІ Умов прийому 2018 року.9.  Коли проводяться вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди?

Вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди для вступу на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводяться в наступні строки:


№ 

Категорії вступників

Терміни проведення вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесід

1
На основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання 
З 15 липня до 22 липня 
2
На основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання 
Творчі конкурси – з 28 липня до 07 серпня; 
вступні іспити – з 02 до 07 серпня; 
співбесіди – з 02 до 04 серпня 
3
На основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання 
Визначаються правилами прийому 
4
На основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та інших категорій вступників 
Визначаються правилами прийому 

Детальніше див. в розділ VІ Умов прийому 2018 року.


10. Як мені дізнатися, які предмети потрібні для вступу на обрані мною спеціальності?

Перелік конкурсних предметів визначається Правилами прийому до закладу освіти.

Ви можете ознайомитись з ними на сайтах обраних Вами закладів вищої освіти.


11. Коли я дізнаюся, чи вступив, і коли мене мають зарахувати?

Зарахування вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відбувається:


№ 

Категорії вступників

Оприлюднення рейтингових списків

Зарахування

1
На основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання 
Не пізніше 12.00 год. 24 липня 
За державним або регіональним замовленням - не пізніше 18.00 год. 30 липня; 
за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 02 серпня; 
 додаткове зарахування - не пізніше 30 серпня; 
2
На основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання 
Відповідно до  правил прийому 
За державним (регіональним) замовленням - не пізніше 12.00 год. 14 серпня; 
за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12.00 год. 17 серпня; 
додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня; 
3
На основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання 
Відповідно до правил прийому 
На місця державного та регіонального замовлення закінчується не пізніше 15 вересня. 
Інше – відповідно до правил прийому, але не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв. 
4
На основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та інших категорій вступників 
Відповідно до правил прийому 
На місця державного та регіонального замовлення закінчується не пізніше 15 вересня. 
Інше –  відповідно до правил прийому. 


Детальніше див. в розділ VІ Умов прийому 2018 року.

Радимо уточнити, як саме відбуватиметься інформування в обраному Вами закладі вищої освіти.


12. Чи можу я пройти скорочене навчання на молодшого спеціаліста, якщо вступаю після 11-го класу чи після навчання у ПТНЗ?

Так. Особи, які здобули повну загальну середню освіту, можуть вступати на перший курс (на програму зі скороченим строком навчання) або на другий (третій) курс, якщо це передбачено Правилами прийому.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть вступати на другий або старші курси, якщо це передбачено Правилами прийому.


13. Якщо я вже навчався на бюджеті на МС, але не закінчив навчання, чи можу я знову вступити на бюджет?

Особи, які навчалися за державним або регіональним замовленням і не завершили навчання, мають право повторно безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в державних і комунальних закладах за умови відшкодування до бюджету коштів, витрачених на їх підготовку.


14. Чи можу я здобувати рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю на бюджеті, якщо я вже отримав одну освіту на бюджеті?

Так, можете у випадках, визначених в Умовах прийому, а саме:

- за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної комісії;

- або маєте направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.


15. Якщо я іноземець, я можу вступити на молодшого спеціаліста на бюджет?

Іноземці мають право на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кошти державного бюджету України в межах квот, які визначені в частині другій статті 4 Закону України «Про вищу освіту»


16. Чи можу я одночасно претендувати і на бюджетні, і на контрактні місця?

Так, можете. Для цього в заяві необхідно вказати, що ви претендуєте на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням.


17. Хто має право на пільговий вступ та як скористатися пільгою?

Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста визначені в розділі IX Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році. А саме:


№ 

Спеціальні умови

Категорії вступників, які можуть ними скористатися

1
Вступні випробування у формі співбесіди 
особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди 
особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення) 
2
Вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) 
особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема, ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) 
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа 
3
Вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) 
особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов 
4
Вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2018 році) 
особи, які в 2018 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 
особи, звільнені з військової служби (зокрема, демобілізовані) після 30 листопада 2017 року; 
громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном 
5
Вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) до закладів освіти у структурі уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до наказу № 560 
особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2018 року 
6
Вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів освіти на території Луганської і Донецької областей та закладів освіти у структурі переміщених закладів вищої освіти, визначених відповідно до наказу № 697 
громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2018 року 


Перелік категорій осіб, які підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому Умовами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, дивитися у розділі IX Умов прийому.


18. Як розраховується конкурсний бал?

Для вступу на основі базової загальної середньої освіти:

КБ = П1 + П2 + А + ОУ

де П1 - оцінка вступного іспиту з першого предмета; П2 - оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета; А - середній бал документа про базову загальну середню освіту, ОУ - бал за успішне закінчення підготовчих курсів навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 0 до 4 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

Призерам (особам, що нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 4. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних закладів освіти. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 40, то він встановлюється таким, що дорівнює 40.

Для вступу на основі повної загальної середньої освіти:

КБ = П1 + П2 + А + ОУ,

де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета; П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета; А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 3), ОУ - бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника водночас перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних закладів освіти. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 650, то він встановлюється таким, що дорівнює 650.

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника:

КБ = П1 + П2 +ОУ,

де П1 - оцінка вступного іспиту з української мови; П2 - оцінка фахового вступного випробування. ОУ - бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій. Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

Призерам (особам, що нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10.

В інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому з урахуванням права на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних закладів освіти.


19. Чи можу я отримати якісь додаткові бали?

Додаткові бали, які мають враховуватися при вступі, визначені у розділі VІІІ «Конкурсний відбір, його організація та проведення» Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році.

Для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти:

 • до конкурсного балу може додаватися бал за успішне закінчення підготовчих курсів навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 0 до 4 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.
 • призерам (особам, що нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року доданок встановлюється рівним 4;
 • для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних закладів освіти, остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05.

Для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти:

 • до конкурсного балу може додаватися бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;
 • призерам (особам, що нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року доданок встановлюється рівним 10;
 • для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних закладів освіти, остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05.

Для осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника:

 • до конкурсного балу може додаватися бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій. 


20. Чи можу я подати апеляцію на результати вступних випробувань?

Так, апеляції на результати вступних випробувань, що проведені закладом вищої освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом закладу освіти.


21. Чи правда, що цього року на МС буде широкий конкурс? І якщо я отримаю бюджетне місце, то зможу обрати будь-який навчальний заклад?

Широкий конкурс для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році не передбачено.Деталі: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2018/poshirenni-zapitannya-vidpovidi-pro-vstup-2018/vstup-na-molodshogo-specialista

Чим Національний університет «Одеська юридична академія» відрізняється від інших?

опубліковано 13 лют. 2017 р., 07:03 Vladyslav Us

Чим Національний університет «Одеська юридична академія» відрізняється від інших?

Національний університет «Одеська юридична академія» - провідний спеціалізований вищий навчальний заклад і лідер юридичної освіти в України.

Наш університет має багату історію і добрі академічні традиції.

Навчання в НУ «ОЮА» - це не тільки професійні знання і диплом міжнародного зразка, але й можливість всебічного особистісного розвитку студентів. У нашому університеті створено Центр культури, де талановиті студенти можуть творчо розвиватися. Великі можливості розвитку і у юних спортсменів - два стадіони, спортивні та тренажерні зали - у нас створені всі умови, щоб студенти могли підтримувати себе в прекрасній формі і готуватися до змагань. У нашому університеті функціонує Центр тестування на поліграфі, в якому сертифіковані поліграфологи навчають майбутніх слідчих особливостям роботи з «детектором брехні».

Національний університет «Одеська юридична академія» - це добрі традиції минулого, стабільність сьогодення і впевненість у майбутньому!


Як до нас доїхати?

опубліковано 13 лют. 2017 р., 07:02 Vladyslav Us


Як до нас доїхати?
Із залізничного вокзалу:
® маршрутне таксі: № 127,175, 210;
® тролейбус: № 10, 11; в трамвай: № 18.
Із центрального автовокзалу:
з маршрутне таксі: № 208

Як з нами можна зв’язатися?

опубліковано 13 лют. 2017 р., 07:01 Vladyslav Us


Як з нами можна зв’язатися?

в Вул. Академічна (Піонерська), 2 ® Телефон приймальної комісії: (048) 719-88-00, о Сайт університету: vstup.onua.edu.ua.

Чи потрібно завіряти документи?

опубліковано 13 лют. 2017 р., 07:00 Vladyslav Us

Чи потрібно завіряти документи?

Усі копії документів безкоштовно засвідчуються за оригіналами приймальною комісією під час подачі документів. Копії документів без пред’явлення оригіналів не завіряються.


Яка кількість бюджетних місць?

опубліковано 13 лют. 2017 р., 06:59 Vladyslav Us

Яка кількість бюджетних місць?

Обсяг прийому за державним замовленням (кількість бюджетних місць) доводиться нашому університету, як і будь-якому іншому ВНЗ України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Однак ця подія відбувається, як правило, або напередодні початку прийому документів, або вже під час прийому документів. Вказана інформація (додаток до наказу МОНмолодь спорту) розміщується на дошці оголошень приймальної комісії та в інформаційній системі "Конкурс".


Коли День відкритих дверей в НУ «ОЮА»?

опубліковано 13 лют. 2017 р., 06:59 Vladyslav Us

Коли День відкритих дверей в НУ «ОЮА»?

Національний університет "Одеська юридична академія" запрошує випускників загальноосвітніх закладів та їх батьків, випускників вищих навчальних закладів відвідати День відкритих дверей Університету, що відбувається двічі на рік.

День відкритих дверей - це кращий спосіб дізнатися про умови вступу і навчання в Національному університеті "Одеська юридична академія", про його досягнення та перспективи розвитку.


Чи може хтось замість вступника подати документи до НУ «ОЮА»?

опубліковано 13 лют. 2017 р., 06:58 Vladyslav Us

Чи може хтось замість вступника подати документи до НУ «ОЮА»?
Документів подаються до приймальної комісії особисто вступником.

Чи забезпечують факультети НУ «ОЮА» вступників гуртожитками?

опубліковано 13 лют. 2017 р., 06:57 Vladyslav Us   [ оновлено 16 трав. 2018 р., 06:24 користувачем Микола Караман ]

Чи забезпечують факультети НУ «ОЮА» вступників гуртожитками?

® На даний момент у розпорядженні університету 7 комфортабельних студентських гуртожитків, вдало розташованих на території міста Одеси: 1 гуртожиток № «Феміда» (вул. Академічна, 8), гуртожиток №2 «Юрист» (вул. Тополева, 8), Гуртожиток № 3 «Мирний» (вул. Фонтанська дорога, 71), № 4 гуртожиток «Екіпаж» (вул. Успенська 28/30), гуртожиток № 5«Лекс»(вул. Льва Толстого, 24), гуртожиток № 6 (вул. Ген. Петрова, 18), гуртожиток № 9 (вул. Піонерська, 30). Усі гуртожитки знаходяться переважно в центральній частині міста, зі зручним транспортним сполученням, завдяки чому студенти витрачають мінімум часу на дорогу до навчальних корпусів.


1-10 of 15