Документи вступника

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:
  • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).
На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії; 
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство.
  • чотири кольорові фотокартоки розміром 3х4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі IV Правил прийому до Національного університету "Одеська юридична академія", для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.
Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Університету, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Примітка:
!!! Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень за кордоном, подають разом з документом про освіту, його засвідчений переклад, а також довідку Міністерства освіти і науки України про нострифікацію документа про освіту або проходять нострифікацію документа про освіту протягом першого року навчання.
Іноземні документи мають бути легалізовані.
Документи приймальної комісії формуються за допомогою програмно-технічного комплексу, тому вкладені файли розміщено для загальної інформації про зміст таких документів.

Подання документів до приймальної комісії університету


ĉ
Mykola Pashkovsky,
24 лип. 2016 р., 05:21
ĉ
Mykola Pashkovsky,
24 лип. 2016 р., 05:28
Comments