Магістратура


 • Інформаційний бюлетень магістра на ЗНО

 • Про можливості перехресного вступу

 • за освітнім ступенем магістра (магістратура)

 • на базі диплома бакалавра
  • за спеціальністю 081- Право
   • базові підрозділи (м. Одеса)
    • денна форма навчання
     • Факультет прокуратури та слідства (кримінальної юстиції)
     • Факультет цивільної та господарської юстиції
     • Судово-адміністративний факультет
     • Факультет міжнародно-правових відносин
     • Соціально-правовий факультет
     • Факультет адвокатури
     • Центр підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів
    • заочна форма навчання
     • Центр заочного та дистанційного навчання
     • Центр підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів
   • позабазові підрозділи (за межами м. Одеси):
    • денна, заочна форми навчання
     • Київський інститут інтелектуальної власності та права 
     • Миколаївський інститут права
     • Івано-Франківський юридичний інститут
     • Чернівецький юридичний інститут
     • Криворізький факультет
     • Черкаський факультет

    • за спеціальністю 281 - Публічне управління та адміністрування
     • базові підрозділи (м. Одеса)
      • денна форма навчання
       • Факультет цивільної та господарської юстиції
       • Соціально-правовий факультет
       • Центр підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів
      • заочна форма навчання
       • Центр підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів
       • Центр заочного та дистанційного навчання
     • позабазові підрозділи (за межами м. Одеси):
      • заочна форма навчання
       • Миколаївський інститут права
       • Криворізький факультет

    • за спеціальністю 073 - Менеджмент
     • базові підрозділи (м. Одеса)
      • денна форма навчання
       • Судово-адміністративний факультет
     • позабазові підрозділи (за межами м. Одеси):
      • денна, заочна форма навчання
       • Київський інститут інтелектуальної власності та права 

    • за спеціальністю 124 - Системний аналіз
     • позабазові підрозділи (поза м. Одеса)
      • денна, заочна форма навчання
       • Київський інститут інтелектуальної власності та права
    • за спеціальністю 262 - Правоохоронна діяльність
     • базові підрозділи (м. Одеса)
      • денна форма навчання
       • Факультет адвокатури
       • Факультет кримінальної юстиції
      • заочна форма навчання
       • Центр заочного та дистанційного навчання
     • позабазові підрозділи (поза м. Одеса)
      • денна форма навчання
       • Київський інститут інтелектуальної власності та права
       • Івано-Франківський юридичний інститут
       • Криворізький факультет
      • заочна форма навчання
       • Миколаївський інститут права
       • Івано-Франківський юридичний інститут
    • за спеціальністю 293 - Міжнародне право
     • базові підрозділи (м. Одеса)
      • денна форма навчання
       • Факультет міжнародно-правових відносин
       • Факультет адвокатури
      • заочна форма навчання
       • Центр заочного та дистанційного навчання
     • позабазові підрозділи (за межами м. Одеса)
      • денна форма навчання
       • Київський інститут інтелектуальної власності та права
      • заочна форма навчання
       • Київський інститут інтелектуальної власності та права