Загальні дисципліни

Навчальні плани освітньо-наукових  програм підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Національного університету «Одеська юридична академія» включають два цикли навчальних дисциплін: загальної підготовки (є загальними для усіх ОНП) та професійної підготовки.
 • Навчальні дисципліни циклу загальної підготовки
  • Навчальні дисципліни забезпечення оволодіння загальнонауковими (філософсько-методологічними) компетентностями
   • Філософські основи наукових досліджень
   • Методологія галузевої науки
  • Навчальні дисципліни  набуття універсальних навичок дослідника
   • Пошук наукової інформації та презентація результатів наукових досліджень
   • Управління науковими проектами
   • Сучасна педагогічна майстерність
  • Навчальні дисципліни здобуття мовних компетентностей
   • Іноземна мова (академічне писемне мовлення)
   • Іноземна мова: аудіювання і професійне мовлення
   • Іноземна мова (аналіз наукового\професійного тексту)
Showing 6 items
Назва дисципліниОписМета
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Назва дисципліниОписМета
Іноземна мова (аналіз наукового/професійного тексту)   
112 Методологія галузевої науки Проведення фахового дослідження у сфері юриспруденції вимагає оволодіння специфічною методологією. Методологічні підходи, концепції, теорії методи та інші інструменти наукового пізнання, що використовуються в правничій науці, характеризуються особливим змістом та спрямованістю, що пов'язано зі зміною парадигм юриспруденції. Це зумовлює необхідність осягнення особливостей класичної та сучасної методології правових досліджень задля їх подальшого використання при роботі над дисертацією доктора філософії. Сформувати цілісне уявлення про зміст та структуру методології наукового дослідження у сфері права та сформувати навички її розроблення і застосування 
121 Пошук наукової інформації та презентація результатів Наукові дослідження потребують аналізу великої кількості наукових публікацій в обраній галузі. Це вимагає вмінь та навичок застосування сучасних інформаційно-пошукових, інформаційно-довідкових та науковометричних баз мережі Інтернет. Для наочного представлення результатів наукових досліджень перед науковцями постає питання створення якісного (бажано інтерактивного) звітного документа або презентації, що зумовлює необхідність оволодіння навиками роботи з презентаційним програмним забезпеченням, а також набуття майстерності усної наукової дискусії. Забезпечення здобувачів вищої освіти знаннями і навиками у сфері кваліфікованого застосування інформаційних технологій при опрацюванні та претавленні наукової інформації, а також засвоєння ними навиків ведення усної наукової дискусії 
111 Філософські основи наукових досліджень   
122 Управління науковими проектами   
123 Сучасна педагогічна майстерність   
Showing 6 items