Контакти

Адміністрування навчанням в аспірантурі здійснюється відділом аспірантури та докторантури НУ «ОЮА» та проектними групами відповідних освітньо-наукових програм.

Завідувач відділу аспірантури та докторантури – Морозова Галина Анатоліївна

Старший інспектор – Фіщенко Тетяна Миколаївна
Старший інспектор – Кравець Мар’яна Олександрівна
Секретар-друкарка – Кравець Іоанна Олександрівна

Відділ аспірантури та докторантури працює в Національному університеті «Одеська юридична академія» з моменту його утворення. Він є основною формою планомірної підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.

Положення про відділ аспірантури та докторантури.

Відділ аспірантури та докторантури

вул. Піонерська, буд. 5
м. Одеса
Україна
65009

Phone: +3807198800
Fax: +3807198800

Відділ аспірантури та докторантури