В аспірантурі Національного університету «Одеська юридична академія» з 1 вересня 2016 року реалізуються освітньо-наукові програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Національного університету «Одеська юридична академія» за такими спеціальностями:

  • 033 «Філософія»
  • 052 «Політологія»
  • 081 «Право»
  • 082 «Міжнародне право»
Цей сайт є електронним ресурсом НУ «ОЮА», який містить навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану освітньо-наукових програм аспірантури.