(2018-2019) Магістерські роботи

Порядок реєстрації студентами теми магістерської роботи на кафедрі міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія» в 2018-2019 навчальному році.


2) Запропонований кафедрою перелік тем містить формулювання тем з міжнародного права або міжнародного приватного права, а також прізвище та ініціали потенційного наукового керівника магістерської роботи, його примітки.

3) Студент обирає одну з тем з запропонованого кафедрою переліку, за якою планує виконувати магістерське дослідження. 
При виборі теми слід враховувати застереження потенційного наукового керівника щодо складності теми або необхідності використання іноземної мови впродовж написання роботи, а також власний дослідницький інтерес.
Студент може запропонувати ініціативну тему, яка не може повторювати теми магістерських, дипломних або бакалаврських робіт 2016-2018 навчальних років.

4) Після обрання теми, студент спрямовує на адресу електронної пошти кафедри (international_law@onua.edu.ua) та на адресу електронної пошти потенційного наукового керівника (копія) електронного листа такого змісту: 

Тема листа («Subject»): "Заява про реєстрацію теми магістерської роботи: ПІБ студента"

Наступний текст викладається в тілі електронного листа, а НЕ додаванням окремого файлу:

Завідувачу
кафедри міжнародного права та міжнародних відносин НУ «ОЮА»
професору Бехрузу Х.Н.

Заява

Прошу зареєструвати за мною, ПІБ студента, тему магістерської роботи «Тема роботи» та призначити науковим керівником – ПІБ наукового керівника.
Студент 2 курсу __ групи освітньо-професійної (наукової) програми підготовки магістрів "Назва магістерської програми". 
З Положенням про кваліфікаційні роботи НУ"ОЮА" ознайомлений.

Контактна інформація:
ПІБ студента в називному відмінку
Контактний телефон: номер телефону у форматі +380-000-00-00
Контактна адреса електронної пошти: mail@email.com (якщо у Вас декілька адрес, бажано вказати адресу в доменах onua.edu.ua, gmail.com)

Андрейченко С.С. ssandreichenko@gmail.com
Бехруз Х.Н. hbekhruz@gmail.com
Бєлогубова О.О.
belogubova@ukr.net
Войтович П.П.
pvoitovich@ukr.net
Грушко М.І.
malvina.grushko@gmail.com
Дворніченко Д.Ю.
darina.dvornichenko@gmail.com
Жебровська К.А. chrissti@ukr.net
Короткий Т.Р.
tymur_korotkyi@ukr.net
Любашенко В.І.
viacheslav.liubashenko@gmail.com
Мануїлова К.В.
manuilova3@gmail.com
Плотніков О.В.
olexiyplotnikov@gmail.com
Рябошапченко А.О. anastasiia.ri@gmail.com
Севостьянова Н.О.
nsevostianova@gmail.com
Трояновський О.В.
atroyanovsky@gmail.com
Хендель Н.В.
n.v.hendel@gmail.com
Чайковський Ю.В.
czajkowskiyuriy@gmail.com
Чіпко М.В.
marynachipko@gmail.com

5) Для того, щоб підвищити шанси проходження такого конкурсного відбору заяв, студенти окрім власне заявки в електронному листі про реєстрацію теми магістерської роботи можуть додатково (окремим файлом) надавати обгрунтування актуальності такої теми, короткий огляд літератури та правових актів з теми дослідження, проект плану дослідження, мети і завдань дослідження, дослідницькі гіпотези, що може бути орієнтиром для наукового керівника щодо зацікавленності студента у виконанні роботи.
Для того, щоб підтвердити спроможність виконувати дослідження на належному рівні - студенти також можуть надати CV з зазначенням своїх дослідницьких досягнень.

6) Після того як потенційні наукові керівники здійснюють відбір поданих заявок та повідомляють про це кафедру, на засіданні кафедри затверджується рішення про розподіл тем магістерських робіт та наукового керівництва.

7) Відповідальний за це питання лаборант кафедри повідомляє електронним листом на адресу електронної пошти конкретного студента (студентки) про:
надання згоди на керівництво магістерською роботою, надають рекомендації щодо організації відбору матеріалів для написання роботи під час проходження практики;
про відмову у наданні згоди на керівництво магістерською роботою іншим студентам, які також подали заявки на ту ж тему, але не пройшли відбір.

7) Лаборанти кафедри щоденно (в робочі дні) опрацьовують листування щодо заяв студентів на реєстрацію тем, надання науковими керівниками згоди/не згоди на керівництво темами та вносять відповідну інформацію до загальної таблиці.

Примітка: При листуванні з науковими керівниками, будь-ласка, дотримуйтеся правил вічливості.

КМПМВ Магістерські роботи 2018-2019


Comments