Byenvini nan Gid Community Connectors la

Sa gid ki pou aprann ou mwayen pou ou tounen yon ambasadè nan kominote ou a oubyen menm nan mond la. Li baze sou ide ke nou jwenn tout kote nan mond la ak lot meyè pratik tou. Pami objektif sa yo ou jwenn pataje konesans, diminye povte, aprann pratik lasante ak modele ide pou amelyore vi moun chak jou.


Teknik Debaz ICTMateryèl Òdinatè


Sistèm Operasyon Òdinatè


Aprann Medya
Teknik ak Lidèchip
Angajman Kominotè

 


Plan sit la