Om företaget

Öppnades 1995 och nuvarande adress maj 1998. Drivs av Gilla Blomquist Legitimerad fysioterapeut 1984 i Lund och specialiserad inom Ortopedisk Manuell Terapi med en 2 årig heltidsutbildning med examen i OMT från Oslo universitet 1994. Magisterexamen i Sjukgymnastik  Luleå Tekniska Universitet. Det finns ytterligare en anställd som sköter underhåll av lokal och gym. Företaget bedriver hälso- och sjukvård samt friskvård i form av en mindre träningslokal med sekvens och fria vikter samt konditionsträningsutrustning. OMT-Kliniken innehar en etablering hos NorrbottensLänsLandsting. Detta innebär att man betalar 200 :- vid varje besök och får tillgodoräkna sig detta på ett högkostnadskort och vid 1100:- kan ett frikort utfärdas. Barn tom 19 år har gratis sjukvård.

Specialist i OMT innebär en djupare kunskap om leder och muskler och perifer neurologi. Förutom att hjälpa till med specifik rehabilitering gällande rygg och nacke samt övriga leder och mjukdelsskador har vederbörande vidareutbildning inom motorisk inlärning och kontroll och akupunktur och triggerpunkt behandling av muskler med nålar, löpanalys. Innehar även utbildning inom Basalkroppskännedom och Bas skalan. Div.kurser och symposioum i Sverige och utomlands. Kontinuerlig vidareutbildning sker inom flera fält men med inriktning OMT. 

Innan öppnandet av OMT Kliniken 1998 arbetade Gilla Blomquist sitt första år på Luleå Sjukhus Sjukgymnastik och därefter ett flertal år på Östra och VASA sjukhuset i Göteborg och på ett barnsjukhus i Jerusalem – Israel. Därefter vid en privatklinik i Göteborg och med en projekt anställning vid Olskrokens Vårdcentral. Inom allmän företagshälsovård och privatvård Sörvaranger Gruvdrift i Kirkenes samt Hans och Olafs OMT Klinik i Oslo - Norge. Har medverkat vid utbildning i Norge och i Luleå vid masterutbildningen i OMT. Erhöll Hälsovetenskapliga forskningspriset 2010 för en magisterstudie kallad motorisk inlärning vid dysfunktionell postural hållning vid långvariga nackbesvär.

Bilden nedan: En del av Gymmet där man kan träna vid rehabilitering och vid friskvård med träningskort.

FORTLÖPANDE UTBILDNING UNDER 2013 har uppdatering av kunskap skett inom flera områden: Vidareutb.inom axelinakonceptet, mindfulness, dryneedling samt folkhälsa och uppdatering av cervical och thoracal manipulation samt årskongress i OMT. Handledning av sjukgymnast inom grundutbildningen och till specialist inom OMT samt hjälplärer inom master utbildningen i OMT vid LTU.

Under 2014 masterkurs i cervicalhuvudvärk och yrsel i två delar totalt 6 dagar och tre kurser i neurodynamik totalt 6 dagar. Diplomering som mindfulnessinstruktör. I Oktober 2 dagar X-bands konvent i rehabilitering och behandling. 2 dagaras kurs i november axel och nacke enligt Shirley Sahrman. 1 dag ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet gällande hälso- och sjukvård, information om nya patientlagen 2015.

Under 2015 kurs i patellofemoralsmärta dvs främre knäsmärta 1 dag samt rehab vid löpning 2 kurser, 2 dagar, kognitiv funktionell terapi vid rygg och bäckensmärta 2 kurser totalt 5 dagar av Peter O´Sullivan i London. 2 dagar kurs i tendinopathy (senorsbesvär) nedre extremiteten med Peter Masalliaras.

KURS 2016 Kognitiv Funktionell terapi med Peter O´Sullivan i London 3 dagar gällande rygg och sedan ytterligare fortsättningskurs 1 dag gällande nacke, axel, höft och knä på Royal Free Hospital - Belsizepark. Mulligan kurs bäcken med Mark Oliver 2 dagar. Undervisat som auskultationslärare på masterutbildningen i Ortopedisk Manuell Terapi vid Luleå Tekniska Universitet.

KURS 2017 som ovanstående gällande några dagar med Peter O´Sullivan i London.

KURS 2018 motiverande samtal.