> VÅR VISION

 

VERKSAMHETEN VILAR PÅ GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER SOM RESPEKT, ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE SOM KÄNNETECKNAS AV ETT GOTT BEMÖTANDE OCH GENOMFÖRAS MED GOD PERSONLIG OMVÅRDNAD.

 Vi önskar;
  • Att skapa möjligheter för äldre att leva ett självständigt liv i sin egen valda miljö
  • Att verksamheten skall erbjuda en god omvårdnad, trygghet och optimal smärtlindring vid vård i livets slutskede.  
  • Att med respekt för den enskildes önskemål erbjuda vård och omsorg som skapar trygghet för vårdtagaren/brukaren.

Vår verksamhet skall på uppdrag av Kommunens omsorgsförvaltning ha ansvar och ge service, omsorg, tillsyn, stöd och hjälp till de personer som omfattas av Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade och lag om assistansersättning.

 
Omsorgen skall överensstämma med de nationella, kommunala målen samt de värden som den enskilde vårdtagaren/brukaren och deras anhöriga eller företrädare upplever som mest betydelsefulla.

Verksamheten organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet för kommunen.

   

VÄLJ OSS SOM UTFÖRARE

 
Klicka på länken, fyll i blanketten, skriv ut, underteckna och skicka till din respektive biståndsbedömare eller till oss.
 
Läs gärna Mer om verksamheten, klicka här.