> HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER

   
    Vi erbjuder hushållsnära tjänster. Hushållsnära tjänster erbjuds till;
        1- Dig som är beviljad hemtjänst och har valt oss som utförare.
        2- Privata personer.
        3- Företag; som vill erbjuda sina anställda hushållsnära tjänster som förmån.
    
    Du betalar halva priset på grund av Skattereduktionen . 
 
    Vill du beställa tjänster eller om du vill att vi kontaktar dig var god och fyll i Beställningslistan och klicka på SKICKA. Vi kommer kontakta dig omgående.
 
    Är du företagare och vill erbjuda dina anställda hushållsnära tjänster som förmån var god kontakta oss för offert.  
 
 

HUR ANSÖKER MAN OM SKATTEREDUKTION?

 
    Ansökan skickas skriftligen till Skatteverket senast den 1 maj året efter det år som betalning för tjänsten har skett.
    Beslut om skattereduktion fattas av Skatteverket i samband med beräkningen av din slutliga skatt för året.
 
    Skattereduktionen kan också räknas in vid så kallad jämkning av den preliminära skatten som betalas varje månad. Skattelättnaden kommer då köparen till godo redan i samband med att tjänsten köps.
 
    Den som utför tjänsterna måste ha F-skattsedel för att köparen ska kunna få skattereduktion. Vi hjälper Dig med ansökningshandlingar.
 
    För mer information eller för att ladda ner blanketten klicka Skatteverket.
 

VAD ÄR HUSARBETE?

 
    Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och ROT-arbete.
 
    Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion.
 
    Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.
 
    Den som utför tjänsterna måste ha F-skattsedel för att köparen ska kunna få skattereduktion.
 
    Vi hjälper Dig med ansökningshandlingar.
 

TRYGGHET OCH KVALITETSGARANTI

  
    Vi ställer höga krav på oss själva och på våra medarbetare för att garantera säkerhet och därmed trygghet för våra kunder.
 
    Vara medarbetare skriver på sekretessavtal vid anställningen och därmed har tystnadsplikt. Vid anställning uppvisar de även utdrag från brottsregistret.
 
    Alla våra medarbetare bär enhetlig klädsel och synliga företagslegitimationer.
 
    Alla våra medarbetare genomgår Introduktionsutbildning som innehåller bl a teoretiska ock praktiska kunskaper om kemikalier och rengöringsmedel samt städmetoder och ergonomi.
 
    Vi garanterar att produkter som vi använder skall hålla hög miljöklass och helst skall vara miljömärkta.       
 
    Vi ger kvalitetsgaranti, som innebär att vi åtgärdar det du inte är nöjd med. Reklamation måste göras senaste två dagar efter städnings tillfället.
 
    Vi har ansvarsförsäkringar för person- och sakskada.
 

 

PRISER

    
    Priser nedan är totalkostnad  inklusive mervärdeskatt.
 
    Inställelseavgift: 240 Kronor.
 
    Inställelseavgiften är en avgift som täcker administration och resekostnader och ej skattesubventionerad enligt Skatteverkets regler. För mer information om skattereduktionen se  Skatteverket. 
 
       

         

Uppdragstider

 

Ordinarie pris/timme

 

Ditt pris/timme

 

Måndag -fredag mellan kl 07.00 – 19.00

 

310

 

155

 

 

Lördag - söndag mellan kl 07.00 – 19.00

 

340

 

170

 

 

Stora helger tillkommer ett tillägg på 40 kronor/timme

 

För att komma till beställningslistan, klicka här.