VÄLKOMMEN TILL OMSORGSJOUREN SVERIGE AB

VÄLKOMMEN

VI BEDRIVER VERKSAMHET I
STOCKHOLM, SOLNA OCH HANINGE
SEDAN ÅR 2009

FÖRETAGSUPPGIFTER

Adress:

Trettondagsvägen 16

126 36 HÄGERSTEN


Org nr: 556858-9336


Tel: 08-51 51 22 51

Mobil: 0735-21 36 33

Telefax: 08-710 03 58

 
 
KONTAKTPERSONER:
Mehmet Acikgöz
Tel: 0735-21 36 33
  

REKOMMENDERADE LÄSNINGAR

 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation
 • SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
 • Lex Sarah - Nya bestämmelser
 • Lex Sarah nya regler (Eget material pptx)
 • Välj oss som hemtjänstleverantör
 • Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS)
 • Från och med 1 juli 2015 ger sju myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling. Den nya författningssamlingen, som även inkluderar myndigheternas tidigare föreskrifter och allmänna råd, hittar du här på Kunskapsguiden.
 • VÄLKOMMEN

  [object HTMLDivElement]

  För att se mer om oss klicka: Jämför service i Stockholm
   
  Läs gärna mer om Vår vision, klicka här

  OMSORGSJOUREN SVERIGE AB


  Omsorgsjouren Sverige AB finns för att kunna möta de ökade behoven inom äldreomsorgen och berika  den för att  uppnå den nationella värdegrunden för äldreomsorgen som har sin utgångspunkt i bestämmelser i socialtjänstlagen och handlar om att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.


  Åldrandet är både spännande och positivt när man har goda fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska förutsättningar men det finns också negativa sidor med åldrandet när hälsan försämras och därmed förutsättningarna för ett aktivt liv begränsas och behovet för omhändertagande, vård och omsorg ökar.

   

  Prognoser visar ett ökat åldrande och därmed ökat behov för god omsorg med gott bemötande och respekt medan en tredjedel av kommunernas personal inom vård och omsorg kommer att gå i pension under de närmaste åren.

   
  Detta måste bemötas med nya och mer otraditionella lösningar för att kunna berika vården och omsorgen så att livet även i slutskedet levs med kvalitet.
   
  I detta otraditionella berikande lösningar skall fokus läggas även till ett annat faktum att; Sverige är ett mångkulturellt land. Fler och fler medborgare med utländsk bakgrund som har flyttat till Sverige på 60-70-talet har idag hamnat i denna grupp som behöver förutsättningar och service för att underlätta vardagen.
   
  Åtgärder skall ta hänsyn till deras kulturella, språkliga och traditionella bakgrund för att kunna upplevas kvalitativa. För att på bästa sätt kunna möta brukaren/sjuke och de närstående bör man bl a ta reda på deras etniska och religiösa tillhörighet samt kulturella bakgrund och deras önskemål för att underlätta planeringen av omvårdnad.
   
  Det kräver att sjukvården och äldreomsorgen har kunskaper om hur en god omvårdnad skall ges för både svenskar och personer med invandrarbakgrund. För detta behövs nya och berikande initiativ och satsningar.
   
  Omsorgsjouren Sverige AB har kommit till för att hjälpa till och tillfredställa detta behov och stödja och berika vården och omsorgen.
   
  OMSORGSJOUREN SVERIGE AB