עומרים‏ > ‏

מפתח הלב

 מפתח הל"ב
חינוך לערכים וטיפוח מיומנויות חברתיות לצד קידום ההישגים הלימודיים הנם מתפקידיו המרכזיים והחשובים של ביה"ס.
כאנשי חינוך ניצבות בפנינו החובה והזכות לפעול להבניית חברה ערכית המושתתת על אבני יסוד
כגון: אכפתיות, מעורבות, אחריות אישית וקולקטיבית,
 נתינה ועוד. בית ספרנו משלב בסדר יומו החינוכי-ערכי  שעה שבועית ללמידה  בתכנית מפתח הל"ב. תוכנית מפתח הל"ב  הינה תוכנית חברתית –ערכית לשעת חינוך . התוכנית פותחה ע"י משרד החינוך- האגף הפדגוגי , המחלקה לחינוך לחיים בחברה. התוכנית מתמקדת במס'  נושאים מרכזיים: מעגל קשרי פרט בקבוצה, מעגל החיים הכיתתי, מעגל החיים הבית-ספרי, מעגל החיים הלאומי – בדגש על נקודות ציון בלוח העברי ומעגל החיים הקהילתי. בכל חודש התלמידים לומדים ערך חדש.

טבת- ניהול קונפליקטים

כסלו- שונות


חשוון- מעורבות חברתית


תשרי- שיתוף והשתתפות


סיוון - עבודת צוות


עיתוני מפתח הל'ב להורים ולמשפחה עפ'י ערך החודש