.                                                                                                                                                      

https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/tqnwn
https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/wdwt
https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/lwh-zlzwlym-1

https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/lpwn-mwrym
https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/dbr-rs-mynhl-hhynwk-hdty-hrb-brhm-lypsyzhttps://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/batoah2014/?pli=1הודעות בית ספריות

הורים יקרים- לאחרונה אתם חשים כי עלות הטיולים מאוד גבוהה לעומת שנה שעברה. אכן, תחושתכם נכונה, אך חשוב להבין מדוע? בשנה שעברה על פי החלטת ממשלה ומשרד החינוך הוחלט להעניק לבתי הספר סבסוד לצורך טיולים. המשמעות לכך היא- שאתם ההורים שילמתם פחות. השנה הוחלט ע"י הממשלה ומשרד החינוך לבטל את הסבסוד ומשמעות הדבר שאתם ההורים משלמים את כל עלות הטיול. חשוב לציין, כי תשלום הטיול מוטל על ההורים בלבד. יחד עם זאת בטיולי העבר כדוגמתט"ו בשבט, סליחות וכדומה, ההנהלה החליטה כן להעניק סבסוד מתוך התחשבות בכם ההורים, אף על פי שאינה מחוייבת לכך. כל טיול נידון לגופו. אשמח להשיב ולהתייחס לכל דבר ועניין, סמדר אלימלך רכזת טיולים

קבלת שבת בכיכר- במסגרת שבוע החמ"ד יצאו תלמידי כיתות א'-ג' לחגיגת קבלת שבת עם תושבי העיר, התלמידים חילקו נרות שבת, רקדו ושמחו את תושבי העיר שהתפעלו מהילדים המתוקים.


תרגיל למידה בחירום-יישר כוח לכל התלמידים ששיתפו פעולה בתרגיל החירום וביצעו את המשימה!

טיול לכיתות ה'- ביום שני א' אדר ב' 3/3 יצאו תלמידי כיתות ה' לטיול בירושלים.

היום הלאומי לבטיחות ברשת האינטרנט- בשבוע שעבר התקיים שבוע האינטרנט הבטוח התלמידים למדו את הנושא בצורה חוויתית. כמו כן, התקיים יום שיא ובו הצגה מאת תלמידי ביה"ס בנושא "הסכנות ברשת", שמעו הרצאה מפי השוטר הקהילתי מוסא חאכו ויצרו מובייל עם כללים גלגלישה בטוחה.

כמו כן תלמידי כיתות ד'-ו' השתתפו בהרצאות מקוונות בשיעורי מחשבים מחברת גוגל.

הפסקה פעילה- בכל יום ראשון מתקיימת הפסקה פעילה- כולם משתתפים!!

ברכת הלבנה- יישר כח לכל ההורים והילדים היקרים שהגיעו במוצ"ש פרשת בשלח ל"ברכת הלבנה ברב עם הדרת מלך"
אירועים בית סיפריים לחודש אדר ב'

אירועי חודש אדר באוהל מאיר


משנכנס אדר מרבין בשמחה


יום המאה- לידי כיתות א


קידוש לבנה


שעון


אתרי תוכן

http://www.zolo.co.il/games/edugames.asp