.                                                                                                                                                      

https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/tqnwn
https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/wdwt
https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/lwh-zlzwlym-1


https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/pwlh-hwggt-90
 כתה א'כתה ב'כתה ג' כתה ד' כתה ה' כתה ו'  כתת הוד

משימה לכתה א' הדס 
משימה לכתה א' אפרת
אתרים בירושליםתוצרת ישראלית- משימה לתרגיל חירום המושבות הראשונות בישראל

יש להכנס עם שם משתמש וסיסמא- דרך הינשוף
משימה מתוך אתר "השבחה"- (בחרו במשימה אחת) מהי עיר בירה? משימה לכבוד 70 שנה למדינה (יש להכנס דרך הזדהות משרד החינוך) אתגר המים- מאגר המים המוביל בישראל 

יש להכנס עם שם משתמש וסיסמא- דרך הינשוף

הודעות בית ספריות


הודעות בית ספריות:

בקרוב!!
אתר בית הספר עובר לאתר חדש!!!


https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/manhig/