.                                                                                                                                                      

https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/tqnwn
https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/wdwt
https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/lwh-zlzwlym-1

https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/lpwn-mwrym

https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/pwlh-hwggt-90
(יש להכניס את שם משתמש והסיסמא)

הודעות בית ספריות


הודעות בית ספריות:

יום הורים-  ייש כח לכל ההורים שהגיעו ונכחו ביום ההורים לקידום הילדים ולטובתם.

"שי לחייל"-  תלמידי בית הספר שלחו שי לחייל לפלוגות רבות וקיבלו הרבה מחמאות ותודות מחיילים.


מזל טוב- לכל ילידי חודש אייר, תלמידי ביה"ס נפגשו עם המנהל לקבלת שי ליום ההולדת.
קייטנות קיץ- הורים המעוניינים לרשום את ילדים לקייטנה, שיצרו קשר עם מזכירות ביה"ס.
רישום לשנה"ל תשע"ז- במזכירות ביה"ס בכל יום משעה 8:00- 16:00.