Kérjük válassza ki az Önnek legmegfelelőbb képzést a listából.


 Személygk. személyszállító, taxi vezető (továbbképzés is)


    

  

            

Jelentkezés helyszíne:    Dabas
 
     Telefon:  0630/992-0047                                                   
  
       e-mail :   oktan@oktan.hu   

Tanfolyamkötelezett.

Vizsgára bocsátási feltétel: érvényes "B" kategóriás vezetői engedély
A vizsga tárgyai, módszere: 

- Közlekedési - és vezetéselméleti ismeretek: tesztvizsga
- Hibaelhárítási ismeretek: szóbeli 
- Utasfelvétel, fuvarvállalás: szóbeli 
- Taxis/Szem. szállítási etika: szóbeli 
- Helyismereti jártasság, idegenforgalmi ismeretek (országos): szóbeli
- Járművezetési gyakorlat: gyakorlati
- Elsősegélynyújtás: a Magyar Vöröskereszt előírása szerint

 A tanfolyam díja vizsga díjjal együtt:     75.000.-Ft
Taxi-szgk kiterjesztő:                                39.000.-Ft
Taxi helyismereti vizsga:                          10.000.-Ft
Taxi gyakorlati pótvizsga:                        20.000.-Ft
Taxi felújító                                                45.000.-Ft
Továbbképzés (tafolyam, vizsgadíj, tananyag) :   35.000 ft.-

Jelentkezési lap, felnőttképzési szerződés kitöltése: 

      Jelentkezési lap:  Letöltés     
      Felnőttképzési szerződés: Letöltés

      


Taxi/szgk-i szem.szállító vállalkozó 

                    
                           
Jelentkezés helyszíne:    Dabas

      Telefon:  0630/992-0047                                                   
  
       e-mail :   oktan@oktan.hu   

A belföldi közúti közlekedési szolgáltatás végzéséhez előírt személytaxis ( személygépkocsi személyszállító) vállalkozói szakvizsga. A kiállított bizonyítvány a vállalkozás szakmai irányítására jogosítja fel. 

Vizsgatárgyak:

 • általános vállalkozói ismeretek (teszt ),
 • számviteli és adózási ismeretek (teszt ),
 • munkáltatói ismeretek (teszt ),
 • személytaxis ismeretek (írásbeli),
     A tanfolyam díja vizsga díjjal együtt  : 90.000
Jelentkezési lap, felnőttképzési szerződés kitöltése: 

Jelentkezési lap letöltése:  Letöltés  
  Felnőttképzési szerződés: Letöltés
 


( GKI ) Autóbuszvezetői alapképzés, Továbbképzés  
  

 
 Aktuális képzéseink:   Folyamatosan

A vizsga időpontja  jelentkezéskor kerül pontosításra           
Jelentkezés helyszíne:    Dabas

     Telefon:  0630/992-0047                                                   
  
       e-mail :   oktan@oktan.hu

A közúton közlekedő autóbuszvezetőknek  meg kell szerezniük a Gépjárművezetői Képesítési Igazolványt (GKI).
 
Szakmai alapképesítés megszerzésére kötelezett:

- aki D1; D1+E; D; D+E kategóriájú vezetői engedélyét 2008. 09. 09-e után szerezte meg 
- aki C1; C1+E; C; C+E kategóriájú vezetői engedélyét 2009. 09. 09-e után szerezte meg 

A fentiekben nem említett gépkocsivezető részére az alapképesítés megszerzése nem kötelező. 

Alapképesítést szerezhet:
- EGT–állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van 
- Nem EGT–állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja. 
 
Továbbképzésre kötelezett:
- Az a gépkocsivezető, akik alapképesítés megszerzésére kötelezett, az alapképesítés megszerzését követő öt éven belül. 
- Az a gépkocsivezető, akik alapképesítés megszerzésére nem kötelezett: 
    a D1; D1+E; D; D+E kategóriájú jármű esetében a „régi” igazolvány érvényességéig, de legfeljebb 2013. 09. 10-ig közúton történő járművezetéshez, 
    a C1; C1+E; C; C+E kategóriájú jármű esetében a „régi” igazolvány érvényességéig, de legfeljebb 2014. 09. 10-ig közúton történő járművezetéshez. 

Továbbképzési képesítést szerezhet: 
- EGT–állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van, 
- Nem EGT–állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja, 
- A fent felsorolt kategóriákra érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, 
- EGT–államban szerzett alapképesítéssel rendelkezik vagy ennek 
megszerzésére nem kötelezett. 

A szakmai alap- és továbbképzésre nem kötelezett gépjárművezetők köre:
Aki olyan járművet vezet: 
- amelynek max. engedélyezett sebessége 45km/h-t nem haladja meg 
- amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben 
- amely forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy még nem helyeztek forgalomba 
- amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak 
- amelyet oktatás vagy vizsgáztatás céljából használnak 
- amely személyes használatban van, és amellyel közúti közlekedési szolgáltatást nem végeznek
- amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához. 

Az alapképesítés megszerzésére vonatkozó előírások: 
Az alapképesítést a vizsgakötelezettség teljesítésével lehet megszerezni.

Vizsgatárgyak és idők:

I. Elméleti vizsgatárgyak: 
1. A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon)
2. Előírások alkalmazása (feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon) 
3. Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon) 
4. Estetanulmány készítése (az adott témakörben az ismeretek írásban történő kifejtése) 

Felmentések: 
- Az „Előírások alkalmazása” elméleti vizsgatárgyból nem kell vizsgát tennie annak a gépkocsivezetőnek, aki rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel (árufuvarozó-vállalkozó, illetve autóbuszos személyszállító-vállalkozó). 

II. Gyakorlati vizsgatárgyak: 
5. Járművezetés a közúti forgalomban (autópályán, autóúton, városi főútvonalon a rendeletben meghatározott járművön, szakoktató és vizsgabiztos jelenlétében) 
6. A járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek (tétel húzása után szóban illetve gyakorlatban vizsgabiztos illetve technikai rendező jelenlétében) 
7. Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen (alkalmas tanpályán illetve engedélyezett szimulátor berendezésen vizsgabiztos illetve szakoktató jelenlétében) 

A továbbképzési képesítés megszerzésére vonatkozó előírások: 
- A gépkocsivezetőnek az alapképesítéséhez igazodó szakmai továbbképzési tanfolyamon 
kell részt vennie. 
- A tanfolyam időtartama 35 óra, amely évenként legalább 7 órás tanfolyami részekre is 
felbontható. 
- A tanfolyam elvégzése után vizsgát kell tenni.

A szaktanfolyami oktatás elméleti tantárgyai és oktatási óraszámok: 
1. A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (10 óra) 
2. Előírások alkalmazása(10 óra) 
3. Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (10 óra) 
4. A tanfolyam 30. óráját követő konzultáció (3 óra) 

A „Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés és az „Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika” tantárgyak szaktanfolyami kötelező óraszámainak 50%-a, valamint az e tantárgyakhoz kapcsolódó vizsga alól 2012. szeptember 9-éig mentesül az a gépjárművezető, aki a vezetői engedélyét, vagy a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. számú 
melléklete A. részének I. fejezetében meghatározott képesítését öt éven belül szerezte (Belföldi közúti szolgáltatói végzettség). 

A szaktanfolyami oktatás gyakorlat tantárgya és oktatási óraszáma:
5. Járművezetési gyakorlat tanpályán vagy erre alkalmas szimulátor berendezésen (2 óra) 

Végrehajtás módja: 
A jármű különböző útviszonyok közötti kezelése,  napszakoktól vagy éjszakai időszaktól függő vezetői magatartások gyakorlása száraz úton jó látási viszonyok mellett, korlátozott látási viszonyok mellett, nedves és különösen síkos útfelületen: 

1. vészfékezéssel történő megállás, 
2. haladás közbeni megpördülés, sodródás esetén a gépkocsi megtartása az úton, 
3. fékezés közbeni megpördülés, sodródás esetén a gépkocsi megtartása az úton, 
4. megpördült gépkocsival megállás akadály előtt, 
5. akadály kikerülése fékezéssel és fékezés nélkül. 

A gyakorlati oktatást erre a célra speciálisan kialakított tanpályán vagy erre alkalmas szimulátor berendezésen kell lebonyolítani.

         Az alap tanfolyam díja vizsga díjjal együtt:             139.000.-Ft      

                 Pótvizsgadíj  1 tesztlap  :                                                 20.000.-Ft
                          /+ tesztlaponként  5000.-Ft /
               Alapvizsgán meg nem jelenés esetén vizsg.díj :           45.000.-Ft
               
        Esettanulmány vagy gyakorlati vezetés pótvizsgadíj :        25.000.-Ft
        Külsős pótvizsga   :                                                                 20.000.-Ft
                           /+ tesztlaponként  5000.-Ft /
        
         Továbbképzés díja vizsgadíjjal együtt:                   79.000.-Ft
                
                Továbbképzés meg nem jel. esetén vizsg. díj :             20.000.-Ft
                 Pótvizsgadíj  1 tesztlap  :                                               13.000.-Ft
                          /+ tesztlaponként  5000.-Ft /

  Jelentkezés feltételei:

 • Jelentkezési lap, felnőttképzési szerződés kitöltése: 
 • 1 db (3,5cm x 4,5cm) igazolványkép
 • Következő dokumentumok fénymásolata:   személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, 
 •      tandíj előleg befizetése
  Jelentkezési lap letöltése:  Letöltés 
 
  Felnőttképzési szerződés: Letöltés

(GKI) Árufuvarozó alapképzés, Továbbképzés  
     


Aktuális képzéseink:     Folyamatosan

 A vizsga időpontja  jelentkezéskor kerül pontosításra

                                         
                         

  Jelentkezés helyszíne:   Dabas

    Telefon:  0630/992-0047                                                   
  
       e-mail :   oktan@oktan.hu
 
  GKI  alapképzés
            Aki C1; C1+E; C; C+E; kategóriájú vezetői engedélyét 2009. 09.09-e után szerezte meg, tanfolyami kötelezettség van!
      Elmélet tantárgyak:
      -Bitonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés
      -Előírások alkalmazása
      -Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, logisztika
     Gyakorlati tárgyak:
     - Járművezetés közúti forgalomban
      -Járművezetéshez kapcsolódó gk. vezetői gyak. ismeretek
      -Járművezetés speciálisan kialakított tanpályán, vagy korszerű szimulátoron
     Vizsga során ki kell tölteni három tesztlapot, kidolgozni egy esettanulmányt, és három gyakorlati számonkérést sikeresen teljesíteni. 
           A tanfolyam díja vizsga díjjal együtt :                                      139.000.-Ft
           
           Pótvizsgadíj  1 tesztlap :                                                             20.000.-Ft
                                /+ tesztlaponként  5000.-Ft /
               Alapvizsgán meg nem jelenés esetén vizsg.díj:                 45.000.-Ft
               Esettanulmány vagy gyakorlati vezetés pótvizsgadíj :      25.000.-Ft

    GKI  továbbképzés

        Elmélet tantárgyak:
      -Bitonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés
      -Előírások alkalmazása
      -Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, logisztika
    

                Tanfolyam-és vizsgadíj:                                                     79.000.- Ft
                           Pótvizsgadíj  1 tesztlap   :                                         20.000.- Ft
                                 /+ tesztlaponként  5000.-Ft /
                    Továbbképzés meg nem jel. esetén vizsg. díj :             25.000.-Ft

      

Jelentkezés feltételei:

 • Jelentkezési lap, felnőttképzési szerződés kitöltése: 
 • 1 db (3,5cm x 4,5cm) igazolványkép
 • Következő dokumentumok fénymásolata:   személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, 
 •      tandíj előleg befizetése

Jelentkezési lap letöltése:   Letöltés   

 Felnőttképzési szerződés: Letöltés


 (GKI) összevont képzések 

 Aktuális képzéseink:     Folyamatosan

A vizsga időpontja  jelentkezéskor kerül pontosításra


                 
                   
Jelentkezés helyszíne:   Dabas
 
     Telefon:  0630/992-0047                                                   
  
       e-mail :   oktan@oktan.hu
        
          Összevont továbbképzés:                                                 110.000.-Ft
          Összevont alapképzés+továbbképzés:                            174.000.-Ft
             Kiegészítő alapképzés (1 éven belül) :                          124.000.-Ft
             Kiegészítő továbbképzés (1 éven belül):                       55.000.-Ft
                              Pótvizsgadíj  1 tesztlap                                         20.000.-Ft
                          /+ tesztlaponként  5000.-Ft /
                   Alapvizsgán meg nem jelenés esetén vizsg.díj :     45.000.-Ft
    
Jelentkezési lap, felnőttképzési szerződés kitöltése:                  
              
 Jelentkezési lap letöltése:    Letöltés     
 Felnőttképzési szerződés: Letöltés

Személyszállító szakmai irányitó 


 Aktuális képzéseink:      

                                                                         

Jelentkezés helyszíne:    Dabas
   
     Telefon:  0630/992-0047                                                   
  
       e-mail :   oktan@oktan.hu                                                                                                          

A korlátozás nélkül érvényes autóbuszos személyszállító vállalkozói tanfolyam

A többször módosított 89/1988 (XII.20.) MT rendelet szerint gazdasági tevékenység folytatására jogosult jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó belföldi és nemzetközi közúti személyszállítást a területi közlekedési felügyelet engedélyével végezhet. Belföldi és nemz. közúti személyszállítói engedély annak a vállalkozásnak adható, amelynél igazolt a személyes megbízhatóság (jó hírnév), a szakmai alkalmasság, és a megfelelő pénzügyi teljesítőképesség. Ezeket a követelményeket a vállalkozás vezetését, irányítását ténylegesen és állandó jelleggel ellátó, a belföldi és nemzetközi közúti személyszállítói engedélyben megnevezett személy(ek)nek kell teljesítenie. A szakmai alkalmasság az un. belföldi/nemz. személyszállító-vállalkozói szakismeretek eredményes elsajátítását tanúsító vizsgabizonyítvánnyal igazolható

A belföldi (és nemzetközi) közúti személyszállítás elsajátításához szükséges ismeretek:
  -   jogi ismeretek, 
  -  gazdasági és pénzügyi vezetői, 
  -  adózási ismeretek,
 -   munkaügyi ismeretek,
  -  személyszállítási ismeretek, jármű
  -  műszaki, üzemeltetési, 
  -  közlekedésbiztonsági ismeretek,

Kiegészítő vizsgát az a személy tehet, aki a vizsgára való jelentkezés időpontját megelőző 10 éven belül legalább 5 évig igazoltan szakirányú szakmai vezetői beosztásban dolgozott autóbuszos személyszállítást végző gazdálkodó szervezetnél.

A szakirányú szakmai vezetői beosztásban töltött időt a munkáltató által kiadott igazolás, valamint a vizsgára jelentkező személy nyilatkozata alapján, - kérelemre - az NKH állapítja meg, és ad ki róla igazolást.

 Az alap tanfolyam  vizsga díjjal együtt:     150.000 Ft
  Továbbképzés:                                              85.000 Ft

Jelentkezési lap, felnőttképzési szerződés  kitöltése: 
Jelentkezési lap letöltése:  Letöltés
 Felnőttképzési szerződés: LetöltésÁrufuvarozó Szakmai irányító  


                   
                             

Jelentkezés helyszíne:   Dabas

    Telefon:  0630/992-0047                                                   
  
       e-mail :   oktan@oktan.hu
                                         

A  261/2011 Korm.rendelet.  értelmében 2002 előtt megszerzett Közúti árufuvarozó (szakmai irányítói) vállalkozói vizsga érvényessége lejárt. 

 A korábban szerzett szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány, tíz év eltelte után csak továbbképzési igazolással együtt érvényes.

    Árufuvarozó szakmai irányító:     

 • Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: árufuvarozáshoz a vállalkozások szakmai vezetőinek 
 • Tanfolyami kötelezettség: van
 • A képesítés megszerezhető: belföldi és nemzetközi fuvarozáshoz
 • Vizsga tárgyai:    
 • Jogi ismeretek : tesztvizsga + szóbeli
 • Gazdasági, pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek : tesztvizsga + szóbeli
 • Munkaügyi ismeretek : tesztvizsga + szóbeli 
 • Árufuvarozói ismeretek : tesztvizsga + szóbeli 
 • Járműműszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek : tesztvizsga + szóbeli
 • Vámismeretek : tesztvizsga + szóbeli (csak nemzetközi képesítéshez) 
 • Esettanulmány megoldása:  írásbeli 
 • Felmentés szakirányú felsőfokú végzettség esetén lehetséges.

 A fuvarozó vállalkozások által foglalkoztatott, alkalmazott gépkocsivezetők számára a GKI képesítés kötelező.

 Alapképzés díja:                                             185.000 Ft.

Továbbképzés díja:                                         105.000 Ft

Jelentkezési lap letöltése:  Letöltés 

 Felnőttképzési szerződés: LetöltésAloldalak (1): Névtelen
Comments