Fase 1

Deze fase bestaat uit twee onderdelen. In fase 1a ga je een hoofdvraag opstellen met de bijbehorende deelvragen. In de tweede fase schrijf je  een PLAN VAN AANPAK. Daarnaast moet je van het gehele PWS een logboek bijhouden. Voeg het logboek toe als bijlage in het in te leveren bestand (dus je levert één bestand in). Hieronder vind je de opdracht voor deze fase en de benodigde overige informatie.Bestanden:
Ċ
Luuk van Langen,
1 jun. 2017 07:38
Ċ
Luuk van Langen,
14 mrt. 2017 14:14
Ċ
Luuk van Langen,
14 mrt. 2017 14:14
Ċ
Luuk van Langen,
14 mrt. 2017 14:14
Ċ
Luuk van Langen,
14 mrt. 2017 14:14
Ċ
Luuk van Langen,
14 mrt. 2017 14:14