usa-hjelp

 tips til deg som vil inn på usa.ofring.no

Dag Endre, Ingeborg og Håkon reiser rundt i Amerika, mai 2008.
Turen har si eiga heimeside der du kan følga med om du vil: usa.ofring.no
Her er tips til korleis du kan få tilgang:

Obs! Ein av dei reisande må gje deg tilgang før du får logga inn!

  1. Klikk til usa.ofring.no
  2. klikk "Sign in with a different account" - her vist med blå pil

  3. Skriv inn gmail-adressa di (*
  4. Om du har problem, prøv å surfa til usa.ofring.no på ny og klikka "Sign in with a different account" igjen.

*) Folk som ikkje har gmail.com-adresser kan registrera den eksisterande epostadressa si som Google-konto her:

Her er innhaldet repetert i eit skjermopptak: