אודות בית ספר "אופק"

בית ספר "אופק" הינו בית ספר יסודי קהילתי, השוכן בשכונת "רמת רבין" בעיר כרמיאל – שכונה חדשה,
הקולטת תושבים.

בית ספרנו הינו בית ספר צומח, הוקם בשנת תשס"ז – 2004.

בשנת הלימודים תשע"ח - בבית הספר 21 כיתות לימוד רגילות
מכיתה א' עד ו' .ושתי כיתות תקשורת.

בית הספר נמצא בתהליכי קליטה וצמיחה.

מידי שנה ובמהלכה נקלטים תלמידים חדשים, אשר למדו בבתי ספר בעיר ותלמידים מחוץ לעיר.

התפיסה החינוכית של בית ספר "אופק" כרמיאל

הצוות החינוכי גיבש את התפיסה החינוכית החל משנתו הראשונה.

הצוות החינוכי מקבל ומכבד את השונות הקיימת בין התלמידים מבחינה רגשית, לימודית וחברתית
ומטפח כל תלמיד מנקודת המוצא שלו, המתחשבת ביכולתו ובשאיפותיו.

 

הצוות החינוכי, ההורים והתלמידים מטפחים את האקלים הבית ספרי כמקור בטוח ומוגן ללא אלימות,
מקום המאפשר ללומד ללמוד ולפעול מתוך סקרנות ומחויבות. מקום, בו יש חשיבות לחברה ולערכים שבה.

 

בסביבה דמוקרטית, תוך דגש וחשיבות להיות חלק ממנה, להשפיע תוך פעילות למען היחד, הקבוצה והחברה ותוך שמירה על כבוד הזולת.

 

הצוות החינוכי פועל לפיתוח לומד בעל מכוונות עצמית. פיתוח לומד יצרן ידע, רפלקטיבי, שותף בהבניה אקטיבית וביצירת ידע חדש. כשהמורה מסייע ללמידה, מספק הזדמנויות ללומד לעשות שימוש במה שנלמד על מנת לפתח ולהגביר בלמד את המודעות לנקודות החוזק שבו ואותן נקודות לחיזוק, תוך נקיטת דרכים לשיפורן.


התפיסה החינוכית משולבת תקשוב

*המציאות הטכנולוגית משתנה ומתפתחת, אנו מורי אופק מתאימים את תוכניות הלימודים למציאות חינוכית משתנה.
*אנו מאמנים כי בוגר "אופק"  יהיה אזרח המחר- אדם בעל מיומנויות חברתיות, אישיות ובין אישיות המאפשרים לו חיים בקהילה.
*בעל ידע ,רחב אופקים, סקרן, אחראי, היודע להתמודד בהצלחה עם השינויים בעידן הטכנולוגי.
*מורי אופק שואפים להתפתחות מקצועית בעידן הטכנולוגי, להכוונת התלמידים להיות צרכני מדיה נבונים, לגוון את דרכי ההוראה שלהם כמענה לשונות בין התלמידים במטרה לתת מענה לתלמידים בעלי צרכים שונים ועל מנת להעמיק את הוראת העמיתים גם בקרב התלמידים וגם בקרב המורים.
*אנו מאמינים שעשייה חינוכית היא משמעותית תוך שיתוף פעולה ותקשורת גלויה בין הורים, תלמידים ומורים.
** מורי אופק ימשיכו להתפתח ולהשתלם בנושא, יכיר את היכולות הטכנולוגיות של התקשוב.
**מורי אופק ייחשפו לספקי התוכן השונים הקיימים וינצל את החומרים המגוונים לתכנון השיעורים שלהם.
** באתר ביה"ס קיים מאגר שיעורים מקוונים במקצועות שונים, נרחיב את המאגר הקיים.
*הטעמת שימוש במערכת הניהול הפדגוגי, המנבס"נט .
** המורים ישתמשו ביכולת הטכנולוגית וילמדו בכיתה שיעור מקוון יותר מפעם בשבוע.
*