מפה

לאחר שלמדנו על מפת העולם ובה הכרנו את החלוקה ליבשות ואוקינוסים, פעלו על פי ההוראות:
השלמו את שמות היבשות והאוקיינוסים לפי האותיות והמספרים המופעים על גבי המפה האילמת:


מפת עולם אילמת


בהמשך לימודנו השנה בתחום התמצאות במפה העולם ניכר את קוי האורך והרוחב- הרשת הגאוגרפית/רשת המעלות.

רשת המעלות הינה רשת דמיונית המורכבת מקווים ממוספרים אורכיים ורוחביים, המשמשים להתמצאות.

זוהי רשת כלל עולמית.

כדי למצוא מקום מסוים על פני הגלובוס, עלינו לציין את קו הרוחב וקו האורך הנפגשים במקום המסוים.(כמו במשחק צוללות)

קווי האורך והרוחב מסומנים בצבע שחור במעלות.

קווי רוחב

קו הרוחב 0 - הוא קו המשווה וכשמו מחלק את העולם ל-2 חלקים שווים .קו 0 נקבע על ידי חוקי הטבע. 

החלק המצוי מעל קו המשווה זהו חצי הכדור הצפוני, החלק המצוי מתחת לקו המשווה זהו חצי הכדור הדרומי.

ישנם 90 קווי רוחב בחצי הצפוני, ו-90 קווי רוחב בחצי הדרומי.

ניתן לראות שהיקף קו רוחב 0 (קו המשווה) הוא הרחב ביותר, ככל שמתקדמים לכוון הקטבים, ההיקף הולך וקטן.

ניתן לראות שהמרחק בין קו רוחב אחד לשני אינו משתנה והוא קבוע.קווי הרוחב מקבילים אחד לשני, מקיפים את הגלובוס בטבעות עגולות ההולכות וקטנות בהיקפן. המרחק בין קו רוחב 0 לקו רוחב 1 לדוגמא הוא: 111 ק"מ. מרחק זה הוא כאמור קבוע, זהו המרחק גם בין קו רוחב 36 לקו רוחב 37.

תפקיד חשוב יש לקווי הרוחב בחלוקת אקלימי העולם: ככל שקרובים לקו המשווה יש יותר שעות אור ויותר חם בממוצע שנתי, ככל שמתקרבים לקטבים הטמפרטורות נמוכות יותר. (זה קשור לקרינת השמש)

קווי אורך

עוברים מקוטב לקוטב, מצפון לדרום. כל הקווים שווים בהיקפם, אך אינם מקבילים, המרחק ביניהם הולך וקטן מהמשווה לכוון הקטבים.

כל קו אורך מחלק את כדור הארץ ל-2 חלקים שווים. לכן את קו אורך 0 היה צורך לקבוע באופן שרירותי. קו אורך 0 נקבע בגריני'ץ אנגליה, כי שם נבנה ב-1675 מצפה כוכבים מלכותי שכלל מכשירים ושיטות נווט מתקדמות. מקום זה נקבע ב-1884 כקו רוחב 0 . שעון גריני'ץ משמש כבסיס תקני לזמן בכל העולם.

קו אורך 0 מחלק גם הוא את הכדור ל-2 חלקים. חצי מזרחי, וחצי מערבי. מקו 0 מזרחה, 180 קווי אורך מזרחיים, מקו 0 מערבה, 180 קווי אורך מערביים. (סהכ כמו בכדור 360 )

לשם דיוק ההתמצאות ניתן לחלק כל 1 מעלה ל-60 ' דקות וכל דקה ל-60 '' שניות.

יש צורך לציין את קווי הרוחב והאורך עם הכוון.

נהוג לציין בתחילה קווי רוחב ולאחר מכן קווי אורך. להמשך העמקה בתחום נהעזר במצגת המצורפת. לשם תירגול והרחבה אף לתחום מפות נושאיות נהעזרת במצגת מסע הרפתקאות-אידיאנה גונס, בקבצים המצורפים למטה ישנם עוד קבצים היכלוים לשמש אותנו לשם העשרה.

למידה פורייה,

 


תת-דפים (1): מפה 1
ĉ
סיגל פלדמן בטיטו,
16 בפבר׳ 2012, 1:30
ć
סיגל פלדמן בטיטו,
16 בפבר׳ 2012, 1:29
Comments