אודות

 

בבי"ס "אופקים" לומדים תלמידי כיתות א'-ו'. ממוקם בצמוד לקיבוץ מרחביה. 
הוא הוקם בתשס"ב כאיחוד של שני בתי ספר – "ניצני תבור" שפעל בקיבוץ גזית, ו"חצב" שפעל בקיבוץ מרחביה. 
המבנה החדש של ביה"ס הוקם בתשס"ג.

יישובי המיפוי של ביה"ס הם קיבוץ מרחביה, מושב מרחביה, קיבוץ מזרע (ג'-ו'), קיבוץ יזרעאל(ו'), קיבוץ גזית וקיבוץ עין-דור.

בביה"ס מלמדים כ – 45 מורים, רובם המכריע מיישובי המיפוי.

בתשע"ח ילמדו ב"אופקים" כ- 450 תלמידים, ב-15 כיתות.

אנו קולטים עלייה. בבית הספר כ-20 ילדים עולים חדשים ממדינות חבר העמים הנמצאים במרכז קליטה בקיבוץ מרחביה.


יעדי ביה"ס לשנת תשע"ח:

1. עיצוב אקלים חינוכי מיטבי תוך העמקת החינוך לערכים.

2. שיפור ההישגים הלימודיים תוך קידום המצוינות, צמצום הפערים הלימודיים והשבחת איכות ההוראה.

      3. מיסוד תהליכי בקרה, הערכה ומשוב בצוות.

      4. חיזוק החינוך הטכנולוגי מדעי והגברת המודעות לסביבה.

 מאפיינים ייחודיים:

ביה"ס מפעיל תכניות חונכות וקריאה משותפת לתלמידי כיתות א'-ו' ו ב'-ה'.

אנו מפעילים תכנית למצוינות אישית "אתגרים", המאפשרת לכל ילד מהשכבה הבוגרת של בית הספר לבחור תחום אשר בו הוא מצטיין ולפעול בו במסגרת בית הספר.

אחת לחודש נערך בביה"ס מפגש של כל התלמידים ובו מוצגים תוצרי עשייה כיתתים או בית ספריים, מבורכים ילידי החודש, ועוד נושאים מגוונים לפי ההקשר השנתי. אנו רואים במפגשים אלה מקור לגאווה בית ספרית.

בתחום דו-קיום אנו מקיימים לאורך שנים ארוכות פעילות משותפת עם ביה"ס "אל אמל" בכפר מסר. הפעילות תחת הכותרת "ללמוד על העבר – גשר להווה" מתקיימת ברובה במוזיאון הארכיאולוגי בקיבוץ עין-דור ומנחית ע"י צוות מהמוזיאון. השנה ישתתפו בתכנית תלמידי כיתות ג' ו-ד'.

לאחר שקבלנו "תו תקן ירוק" מטעם המשרד לאיכות הסביבה. נמשיך לקיים למידה בתחום איכות הסביבה ופעילויות בנושאים שונים הקשורים לתחום זה.

ביה"ס מקיים קשר הדוק עם הקהילות שמהן מגיעים תלמידיו.  טיולים רבים מתקיימים באזורי הישובים. 

גם השנה,  ימשיכו הילדים ללמוד  שירים חדשים במסגרת שיעורי "זמר עברי". השירים קשורים לעונות השנה, לארועים ולתכני הלמידה בכיתות..

מצפה לנו שנה מלאת אתגרים ועניין. נאחל לתלמידים, להורים ולכל בית ישראל שנת לימודים פוריה ושקטה, שנת שלום !

      אפרת שגב,  מנהלת ביה"ס


Comments