Arkiv: 2012‎ > ‎2012h‎ > ‎

2012h dansk

Titel 1

Titel: Introduktion til dansk: skriftlighedsforløb og grundforløb (genrer, mundtlighed, skriftlighed m.m.)

Omfang: 14 moduler

Særlig fokuspunkter: Genrebevidsthed (epik, lyrik, drama og sagprosa), fakta- og fiktionskoder, Kendskab til danskfagets områder: sprog, medier, litteratur. Skriftlighed/skrivekursus:

Der er blevet arbejdet med praktiske skriveteknikker og

skriftlig formulering (fx via skrivning af blogtekst).

Skriveprocesser: Brainstorming, mindmap, hurtigskrivning, disposition, coaching/respons, redigering af tekst.

Titel 2

Titel: Værklæsning: Kafka: Forvandlingen (1915)

Omfang: 3 moduler

Særlige fokuspunkter: Analytiske redskaber

 Titel 3 Titel: Essayforløb (skriftlighedsforløb)

Omfang:3 moduler

Særlige fokuspunkter: skriftlighed, kendskab til genren (også historisk)

- lære at udtrykke sig nuanceret (essayets virkemidler) og personligt på skrift

- anvende tekstanalytiske kompetencer (inddragelse af kanonforfattere)

- få viden om en given genre - i et kronologisk perspektiv

-  genopfriskning af teknikker fra det skriftlige basiskursus brainstorm/skriveøvelser

Titel 4

Titel: Mundtlighedsforløb - argumentation og retorik

Omfang: 5 moduler

Særlige fokuspunkter:

Kompetencer for forløbet:

• At få kendskab til grundbegreber inden for argumentation og retorik

• Kendskab til transaktionsanalyse og interaktionsanalyse

• At få kendskab til mundtlige og skriftlige udtryksformer

• At blive bevidst om generelle strategier ved mundtlig og skriftlig kommunikation

• At kunne analysere politisk argumentation (herunder lave en diskursanalyse)

Titel 5

Titel: Kronologiforløb (+ skriftlighed)

Omfang: Ca. 10 moduler

Særlige fokuspunkter:

Lære at forbinde sproglige, æstetiske og historiske synsvinkler i læsningen af den litterære

tekst.

Lære at få viden om den danske litteraturs historie og samspil med kultur og samfund.

Kende til og kunne opfylde grundlæggende kriterier for en akademisk opgave i gymnasiet,

kendskab til danskfaglige metoder.

 

 Evt. metodemoduler

 

 

Comments