Journalistisk studieretning (Sprog2)

Mission
I den journalistiske studieretning (herefter: j-retningen) har klasserne særligt fokus på skriftlig fremstilling/formidling. Hensigten er at gøre retningens elever gode til at udtrykke sig skriftligt i de akademiske eksamensgenrer via arbejdet med journalistiske metoder (især research, kildebehandling, vinkling, redigering).

Organisering
FAG: EN, Sa, rt (+ me som obligatorisk, kunstnerisk fag). DA og HI er specielt forpligtede til at deltage i studieretningstoningen.

MØDER: J-retningen organiseres ved hjælp af to mødetyper. Dels teammøder, hvor det er teamlederens ansvar at fastholde retningens sammenhæng og udvikling på tværs af årgangene, dels klassevise møder mellem de retningsbestemmende fags lærere (DA, HI, EN, Sa/SA samt rt) i begyndelsen af hvert semester (teamleder finder mødetidspunkt, også selvom han/hun ikke nødvendigvis har klassen).

Begivenheder
J-retningen er organiseret omkring en serie relativt faste, tværfaglige begivenheder:

1. år,    2. sem.:
DA-HI-forløb som optakt til skrivecamp/højskole.
Skriveophold/højskole, fokus på interview(teknik)/kildebehandling og reportage
            Ørestad Avis: skiftende vagter ml. klasser og fag (DA, EN, Sa)
            AT2: studieretningsdefineret projekt, ref. EN + Sa (+ evt. DA/HI)

2. år,     1. sem.:
            EN-Sa-forløb som optakt til skrivecamp/højskole.
            Skriveophold/højskole, fokus på nyhed og kommentar
            Ørestad Avis: skiftende vagter ml. klasser og fag (DA, EN, Sa)
       
2. sem.:
            Ørestad Avis: skiftende vagter ml. klasser og fag (DA, EN, Sa)
            AT7: studieretningsdefineret projekt, ref. DA/HI/EN/Sa.
            SRO: studieretningsfagene EN + Sa definerer fælles, studieretningsrelevant materiale.

3. år,     1. sem.:     
            To ugers individuel praktik på (skrivende) redaktioner i København/omegn
            SRP: studieretningsfagene EN/Sa(SA)/DA/HI.

- hertil kommer evt. en serie produktioner med samarbejdspartneren MediaWatch; men der er tale om kortvarige opgaver for individuelle studieretningselever.

Netværk
J-retningen er defineret ved via et netværk af samarbejdspartnere:

Ørestad Avis (jf. månedlig produktion i. 1.-2. g.)
Mediawatch (jf. ugentlig produktion i 1.-3. g.)
Krogerup Højskole (jf. skriveophold i 1.-2. g.)

PRAKTIKSTEDER (3.g.):
Avisen.dk
Berlingske Media (Urban)
Cover
DR
Ekstra Bladet
Information
Ingeniøren
Jyllands Posten
MediaWatch
Politiken
Søndagsavisen
TIPS Bladet
WomanComments