Studieplaner

Senest 7 dage efter henholdsvis efterårs- og forårsemesterets begyndelse udarbejder alle faglærere en studieplan for de respektive klasser og fag, man er tilknyttet som underviser.

Studieplanen skal som minimum indeholde en titel på de planlagte forløb i semesteret samt en angivelse af perioden for forløbet og forløbets faglige fokuspunkter.  

Studieplanen etableres i Google Sites efter en fast skabelon. Studieplanen skal kopieres i rummet ”studieplaner” i Google Docs.

Sitet ”undervisningsplaner” offentliggøres via et link på skolens hjemmeside.      

Comments