Gruppemiljøet

Gruppemiljøet er et åbent miljø med grupperinger ved runde borde med ca. seks stole.

Elevrollen er at
●    samarbejde - der arbejdes ikke individuelt
●    give plads og lytte til hinanden
●    erkende, at den enkelte kan lære noget fagligt af sine kammerater
●    være ansvarlig over for de andre og gruppen
●    bidrage til opsamling og fremdrift
●    tage sin del af arbejdet
●    vise omtanke

Gruppens rolle er at
●    lytte og erkende, at man kan lære noget fagligt af hinanden
●    at alle i gruppen indgår i samarbejdet
●    tage ansvar for gruppearbejdet og den rolle, man er tildelt i gruppen
●    alle elever skal have taletid
●    alle gruppemedlemmer har en gensidig forpligtigelse over for hinandens læring
●    alle gruppemedlemmer skal sørge for, at alle er med og har forstået stoffet
●    alle gruppemedlemmer skal bidrage til, at målene for forløbet/modulet nås
●    grupperne skal respektere hinanden
●    der må ikke tales højt – det skal respekteres, at man befinder sig i et arbejdsmiljø
●    grupperne skal rette sig efter de anvisninger, læreren har fremlagt for timen -
●    Dette gælder også pauserne. Der holdes én pause i et modul
●    Grupperne skal blive siddende ved gruppeområdet

Lærerrollen er at
●    udstikke rammerne for fagligt indhold, taksonomiske krav og tidsrammer
●    være til rådighed som vejleder og faglig inspirator
●    fungere som iagttager og coach
●    træde tilbage som kontrollant
●    træde i karakter hvis gruppen og/eller gruppearbejdet ikke fungerer
●    overlade ansvaret til eleverne efter deres formåen
●    sikre, at pausen midt i modulet ikke forstyrrer omkringliggende miljøer
●    være åben overfor at bytte miljø med andre i basen
●    sørge for, at eleverne efterlader miljøet ryddeligt og med møblerne sat på plads


Fordelen og formålet er, at lærerens tillid til elevernes arbejdsmoral, engagement og ansvarlighed er udgangspunktet
for undervisningen. Læreren er i øjenhøjde med eleverne og fungerer som både faglig inspirator og vejleder.
Eleverne skal lære selv at tage vare på deres studier og opgaver, sådan så læreren kan bevæge sig rundt mellem grupperne.
Her kan eleven erfare dialogens og samarbejdets betydning for læring og videndeling. Gruppens medlemmer vil kunne give hinanden lektier for.

Comments