2. Elevmedindflydelse i lokalmiljøet og i det globale

Eleverne skal opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt forståelse af såvel det lokale som det globale.

Eleverne præsenteres for aktuelle lokale politiske spørgsmål.

Det er en naturlig del af undervisningen, at der inddrages aktuelle sager som cases,  hvor eleverne opfordres til at forholde sig til etiske og moralske spørgsmål, lokalt som globalt. Endelig trænes eleverne i demokrati og medindflydelse.

Eleverne præsenteres for aktuelle globale og politiske spørgsmål og opfordres til at diskutere og vurdere deres indflydelsesmuligheder. Eleverne deltager som en del af undervisningen i projekter som for eksempel Operation Dagsværk og eksempelvis sager vedrørende menneskerettigheder.

Ekempler faglig inddragelse; se EMUComments