Elevdemokrati og medindflydelse

Elevmedindflydelse i undervisningsforløb og tilrettelæggelse

Eleverne har, i det omfang det kan lade sig gøre, indflydelse på valg af emner og materialer i undervisningen.
Som en naturlig del af undervisningsmiljøet på OEG er eleverne forpligtiget til at deltage i tilrettelæggelsen af undervisningsforløbene gennem året.
Eleverne deltager ligeledes i dialog om forskellige undervisningsformer, hvor den enkelte elev uddannes til at forholde sig til sin egen læring og læringsstil.
Læreren har dog det overordnede ansvar for at gennemførelse af undervisningen sker i henhold til UVMs bekendtgørelser og krav.

Se også “Dialog i undervisningen
Se også “Evaluering