Almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse (AP) i grundforløbet

AP er et kursusfag, der er ment som introduktion til arbejdet med sprog her i gymnasiet. Kurset skal bygge bro mellem den viden om grammatik og sprog, som eleven har oparbejdet i grundskolen, og den viden, som er nødvendig i gymnasiets sprogfag, hvor der generelt lægges større vægt på både sproglig korrekthed og på sprogbeskrivelse.

Her er et kort uddrag fra undervisningsministeriets læreplan for AP:

Kernestoffet er:

      sproglig praksis, herunder tale og skrift, udtryks- og indholdsside samt sproghistorie

      grammatisk terminologi og analysefærdighed

      sociolingvistik, herunder standard og variation, norm og individualitet, sprog og nationalitet samt sprog i globaliseringens tidsalder

      sprog i læringssammenhæng, herunder sproglige læringsstrategier og sprogsyn.

Latindelen omfatter:

      forholdet mellem kasus og ledstilling, morfologi, analytisk–syntetisk sprog

      orddannelse i sproghistorisk sammenhæng, herunder stammer og affikser

      græsk i latin og latin i de moderne europæiske sprog, herunder videnskabssprog

      sprog og kultur, herunder domæner, bevidsthedshistorie, kulturbetinget betydningsindhold og oversættelsesproblematik.

Som det ses, omfatter AP ganske mange områder indenfor sprogvidenskaben og altså ikke kun traditionel grammatik (ordklasser og sætningsanalyse). En del områder berøres således kun kursorisk, men der bliver fulgt op på alle områder i den senere sprogundervisning, herunder også i danskfaget.

AP er organiseret i to dele - en almendel og en latindel - hvilket betyder, at en klasse typisk har to lærere til AP, en latinlærer og en anden sproglærer. Der er afsat 17 moduler (á 95 minutter) til almendelen og 10 moduler til latindelen. Dertil kommer eventuelle særarrangementer. Latindelen eksemplificerer mange af de emner, der berøres i almendelen: sproghistorie, analystisk vs. syntetisk sprog, forholdet mellem sprog og kultur, sproglige domæner og morfologisk og syntaktisk analyse.

Kurset afsluttes med en intern eksamen lige før juleferien. Karakteren kommer til at stå på elevens eksamensbevis, men den tæller ikke med i gennemsnittet på det endelige eksamensbevis. I forløbet indgår også en introscreening og en midtvejstest.

På OEG koordineres kurset af en AP-koordinator og af en AP-styregruppe, der tager sig af den overordnede planlægning, udformning af tests og videreudvikling af kurset.

AP-koordinator i år er: XX XX XX


Comments