Conspiracy Road Trip 9/11

Af Thomas Nørgaard 30/10 2017

Progammet findes her.

Der er grundlæggende tale om et stråmand setup. 5 tilfældige personer med ukendt uddannelsesmæssig baggrund sættes til at advokere kritikken. Hvorfor vælges de, når der findes et utal af højt kvalificerede eksperter, som kunne gøre det uendelig meget bedre? 

Programmet blev introduceret  således på DR3:
"Nu tager komikeren Andrew Maxwell 5 konspirationsteoretikere med på en tur til USA, hvor han med videnskabelige fakta vil prøve om han kan ændre på deres opfattelser."

Det vises i det følgende, at det er endog meget manipulerende at hævde, at programmet indeholder et eneste eksempel på 'Videnskabelige fakta'. 

Programmet har en eksplicit agenda om at ændre deltagernes opfattelse. Sandt og falskt er med andre ord afgjort på forhånd. 

5 stråmænd konfronteres med såkaldte eksperter, der trækkes ind som sandhedsvidner. Det vil i det følgende blive vist, at flere af disse "eksperter" tydeligvis manipulerer, og til tider direkte lyver.

Programmet hævder mere eller mindre direkte, at "konspirationsteoretikernes" argumenter er det modsatte af videnskabelige fakta. Så er scenen ligesom sat. Ren propagande. 

06:33 Teori 1: Amatørpiloter
Her er jeg alt andet end ekspert. Robert Hadlow bringes ind som sandhedsvidne. Hvorfor sætter man en lægmand op mod en "ekspert"? Der er mange andre piloter etc., som siger, præcis det modsatte af Robert Hadlow. Se her.

8:38 "She's flying" et enmotors propelfly -> beviser at de hævdede kaprere kunne flyve store Jetliners med 600 miles/hour ind i bygninger. Ikke rigtig en holdbar slutning i min verden. Tjek specielt manøvren imod Pentagon ud.

Hun lander et enmotors propelfly. Flot. Så kan vi godt lukke alle flyveskoler og pilotuddannelser.

Her er en seriøs fremstilling af kritikernes argumenter for, at de anklagede flykaprere ikke kunne have fløjet flyverne, som det hævdes.

Lufthavnssikkerhed

12:31 Buck Rogers: “I can tell you, before 9/11 a lot of airports were such like this. There, there were no metal detectors in some airports, and people could just walk through. 

Kommentar: Irrelevant og fordrejende information. Der var metaldetektorer i de 3 lufthavnene flyene fløj ud fra. 

12:38 Buck Rogers: "In fact, way before 9/11, some people were able to just not even go through a metal detector and just walk to the gate to meet their arriving passengers. That’s at the airport".

Kommentar: Fordrejende at tale om forholdene "way before 9/11". Hvilken relevans har de for problemstillingen? 

12:46 Buck Rogers: "Let’s go into the flying world. Before 9/11, they flew with the cockpit doors open. So, as a passenger, you could actually go into the cockpit while the airplane was in flight". 

Kommentar: 100% usandt. Helt tilbage i 1964 indførte FAA regler om at cockpitdørene skulle være lukkede og låst under flyvning [Protecting Airline Passengers in the Age of Terrorism side 210 ].
Buck Rogers påstand er også i direkte modstrid med reglerne, som de blev beskrevet i 9/11 Kommissionens rapport: "We do not know exactly how the hijackers gained access to the cockpit; FAA rules required that the doors remain closed and locked during flight". [The 9/11 Commission Report side 5 ] Regler var således helt klare. Troværdigheden af Busk Rogers udsagns undergraves yderligere af det forhold, at Præsident Bushs Daily Brief den 6. august 2001 bar titlen 'Bin Laden Determined To Strike in US'. Det indeholdte efterretninger om, at "Bin Ladin implied that his followers would follow the example of World Trade Center bomber Ramzi Yousef" at "Bin Ladin wanted to hijack a US aircraft", samt at "FBI information since that time indicates patterns of suspicious activity in this country consistent with preparations for hijackings or other types of attacks, including recent surveillance of federal buildings in New York."

Når Buck Rogers optræder som 'ekspert' i programmet, må man formode, at han ved, hvad han taler om. Alternativt må man fuldstændig opgive ideen om, at programmet kan have nogen som helst sandhedsværdi. Når en kompetent person intentionelt fortæller en usandhed, hedder det en løgn. 

12:56 Buck Rogers:  "We experienced very little hijackings. I mean, there was an occasional hijacking in India, there might have been one down in South America or Mexico.”

Charlotte Scott-Hayes: “So in America, there really wasn’t anyone attempting to hijack planes?”

Buck Rogers: “We hadn’t experienced that.”

Charlotte Scott-Hayes: “Right.”

Kommentar: Denne liste dokumenterer 30 kapringer eller kapringsforsøg på amerikanske ruter i perioden 1960 til 2001. Buck Roger er ikke troværdig.

Her dokumenteres det, at der ikke findes et eneste overvågningsbillede fra 2 af de 3 lufthavne, som flyene fløj ud fra. Fra den tredje findes der en suspekt film uden tidsangivelse, som pludselig dukkede op, dagen før 9/11 Kommisionen udgav deres rapport i 2004. Det er noget af en gåde, hvordan mindst 14 af flykaprerne kunne komme igennem lufthavnene uden at blive fanget på et eneste kamera. Når man dertil lægger, at der ejheller findes boarding pass, eller optagelser fra flyenes cockpit voice recorders, så bliver spørgsmålet, hvorpå beror folks tro på, at de 19 kaprere var i flyverne? 

16:10 Teori 2: Kontrolleret sprængning
Her en film lavet af mere end 3100 ingeniører og arkitekter, som argumenterer for, at alle tre bygningers totale destruktion kun kunne ske som resultat af kontrollerede nedrivninger. Hvor er disse fagfolk henne i dette program? Hvor er alle de andre videnskabsfolk, som argumenterer herfor? Hvorfor skal argumentet anføres af en lægmand, der karakteriseres som konspirationsteoretiker? 

Dette segment er nok det bedste eksempel på programmets gennemgående brug af stråmandargumenter. Ikke, at det anførte argument ikke er reelt nok, men det adresserer kun et perifert element af de mange problemstillinger, der er.  

Brent Blanchard trækkes ind som sandhedsvidne. 

Her er et par nedrivningseksperter, som man kunne have taget med, hvis man havde ønsket at lave et balanceret program: Danny Jowenko og Tom Sullivan

Hvordan bygningerne er blevet wired er et komplekst spørgsmål. Programmet giver på ingen måde en fyldestgørende diskussion heraf. Her findes en længere diskussion af emnet, og her er Jim Hoffmans A Hypothetical Blasting Scenario.

20:06 Man taler om hvordan bygningen styrtede sammen, men undlader at vise billeder deraf (ud over meget lidt i starten). Meget uempirisk tilgang. Spørgsmålet er, om det alene er tyngdekraften, vi ser i aktion på billederne herunder, eller om der er tale om en eksplosiv destruktion?


Sydtårnets top tiltede til siden, og det så ud som om, toppen ville falde ned ved siden af bygningen. Men så begyndte toppen at desintegrere, og det hele sank ned gennem den underliggende bygningsdel.Når toppen begynder at dreje, får den et impulsmoment. For at stoppe denne drejning skal der enten virke et modmoment, eller bygningsdelen skal desintegrere. Det er tydeligvis det sidste, der sker. Se her.

Hvad fik den øvre del af bygningen til at desintegrere?

20:16  Brent Blanchard: "When the building begins to fall it never ever tips over". Det er absolut forkert, og får kun lov at stå ubestridt, fordi deltagerne ikke formår at stille kritiske spørgsmål. Højhuse (og i særdeleshed stålhøjhuse) falder til siden, med mindre der er tale om kontrollerede nedrivninger.


Det gør de, da de som alt muligt andet, bevæger sig gennem 'The path of least resistance'. Ideen om, at de øverste 10% af bygningen skulle kunne mase sig ned gennem den langt større nedre del gennem 'The path of most resistance', er ufysisk.

20:24 Brent Blanchard tilter toppen af legomodellen lidt, men holder fast i den med venstre hånd. Den hånd var der ikke i virkeligheden på Manhattan den dag. 

20:33 Han tilter den en smule mere, og holder nu ikke bare fast med venstre hånd, men understøtter toppen med højre hånd også. Havde han vinklet toppen lige så meget som toppen af WTC 2, og sluppet med begge hænder, var toppen af modellen faldet til siden. 

Hvorfor valgte man ikke en af de mere end 2900 arkitekter & Ingeniører fra ae911truth.org til at argumentere mod Brent Blanchard.

WTC 7's destruktion nævnes ikke i programmet. Det er 'smoking gun' numero uno. Temmelig sigende, at den udelades. Hvorfor viser de ikke billeder og film af bygningernes destruktion, men en Legomodel i stedet?
Her er en række ting, som et seriøst program ville have belyst.

22:00 Ok. Her optræder der en kritisk ingeniør (Tony Szamboti). Hvorfor tog de ikke ham med til mødet med Brent Blanchard?

Og kredit for at den videnskabelige artikel  om fundet af nanotermit i støvet fra bygningerne er med.

23:00 Så kører stråmandtoget igen. De laver et forsøg med termit, som er fuldstændig forskelligt fra nanotermit. Nanotermit er en væske, som kan smøres på, og kan således ikke sammenlignes med termitpulver. 

28:08 Teori 3: Et missil, ikke et fly ramte Pentagon
Jeg har ingen teori mht. Pentagon, men er langt fra overbevist om, at bygningen blev ramt af AA 77 med Hani Hanjour ved roret. 

28:53 vises de eneste billeder, der er blevet frigivet. Jeg kan som sagt ikke se, at det er AA 77 (en mere end 42 meter lang 100 tons tung Boeing 757) på de 2 frames. Jeg forholder mig mere eller mindre agnostisk til problemet.

29:20 Pentagons chefingeniør Allyn Kilsheimer bringes på banen som sandhedsvidne. Folk må selv afgøre, om de har tillid til ham.

Computermodellen 30:20. Man kan animere hvad som helst med en computermodel. Med mindre computermodellen (koden) er offentlig tilgængelig, har den ikke større kredibilitet end "Babe den kække gris". Hvorfor forsvinder flyets motorer 30:23?

Jeg gider ikke forholde mig til deltagernes opfattelser og argumenter.

35:28 Teori 4: Flyene blev ikke stoppet
Ben Sliney trækkes ind som sandhedsvidne. Læs om hans rolle på selve dagen her

35:43 Charlie Veitch: “So, in the United States, there is a system in place, that if a plane of any size goes off course for a while, military jets intercept them, yeah?”

Ben Sliney: “If you’ve done your homework, you’ll know that I believe we only had six interceptors available for the whole East Coast. So we didn’t have…”

Kommentar: Sliney svarer ikke på spørgsmålet. Men siger, at han TROR, at der kun var 6 jagerfly i alarmberedskab. Hvem er interesseret i hvad Sliney TROR? Det er i øvrigt underordnet, om der kun var 6 fly i alarmberedskab, da de kunne flyve mere end 2000 km/t. Det korrekte svar fra Sliney havde været, at man havde "a system in place, that if a plane of any size goes off course for a while, military jets intercept them". Man havde et højt organiseret hijack net mellem flyvelederne og militæret. Grundlæggende mellem Federal Aviation Administration (FAA) og The National Military Command Center (NMCC) her forklaret af FAA Acting Deputy Administrator på 911 Monte Belger:

"Prior to 9/11, the procedures for managing a traditional hijacked aircraft, as I said, were in place and pretty well tested.... The most frustrating after-the-fact scenario for me to understand is to explain is the communication link on that morning between the FAA operations center and the NMCC (National Military Command Center).... The hijacking net is an open communication net run by the FAA hijack coordinator, who is a senior person from the FAA security organization, for the purpose of getting the affected federal agencies together to hear information at the same time.... It was my assumption that morning, as it had been for my 30 years of experience with the FAA, that the NMCC was on that net and hearing everything real-time..... " Kilde. 

Kapringer af passagerfly var et gennemgående tema i mange militærøvelser i dagene op til 9/11. En af disse var Vigilant Guardian, som begyndte en uge før 9/11. Den 6. september 2001 trænede NORAD et scenarie, hvor en terrorgruppe kaprer et passagerfly, og "CINCNORAD will provide fighters to position to shoot down aircraft". 2 dage før 9/11 den 9. september øvede man et kapringsscenarie, med "Terrorists with explosives who plan to detonate them over NYC", og dagen efter den 10. september øvede FAA og NORAD i fællesskab et kapringsscenarie, hvor "FAA requested NORAD support. FAA directs planes to Jacksonville." Detaljerne omkring øvelserne på selve dagen den 11. september er aldrig blevet offentliggjort. Vi ved dog, at de udover et kapringsscenarie involverede simulerede inputs på militærets radarskærme  [History Commons, Vigilant Guardian] og, at NORADS nordøstlige sektor (NEADS) havde rapporter om 11 kaprede fly mens angrebene stod på. Her findes en lang række andre kapringscenarier, som flyvelederne og militæret øvede i tiden op til 9/11. Se Michael Ruppert foredrag 'Why No Air Force Response To 9/11 Attack' for en grundig gennemgang af nogle af de mange øvelser.
 
36:02 Charlotte Scott-Hayes: “Normally? Is that normal?”

Ben Sliney: “We had a lot of cutbacks in budget, and they closed a lot of squadrons, and there were very few aircraft to send for that type of mission. It’s budget dollars.”

Kommentar: Irrelevant i forhold til hvorfor gældende protokoller og trænede procedurer ikke blev fulgt.

36:17 Emily Church: “Given that President Bush was aware of a plan to hijack planes, do you feel that aviation security should have been ramped up?”

Ben Sliney: “I think it was a frightful breakdown of security. We in Air Traffic Control did not know what was going on. No-one had enough of the big picture to actually put it together, I believe.”

Kommentar: Flyvelederne fulgte hele tiden de kaprede fly på deres radarer, og delte løbende realtidsinformationer med militæret. Her whistleblower Laura Browns memo til 9/11 Kommissionen læst op af Ben Veniste. Ifølge hvilket:

"FAA minutter efter det første fly havde ramt World Trade Center straks oprettede flere telekonferencer, med FAAs feltfaciliteter, FAA kommandocenter, FAA hovedkvarter, DOD [Pentagon], Secret Service og andre statslige organer. US Air Force forbindelsesofficer til FAA tilsluttede sig straks telekonferencen med FAAs hovedkvarter og etablerede kontakt til NORAD på en separat linje. FAA delte realtids oplysninger om igangværende begivenheder, herunder oplysninger om tab af kommunikation med fly, tab af transpondersignaler, uautoriseret ændringer i kurser, og andre foranstaltninger, i forhold til alle flyv af interesse, herunder AA 77." 

36:38 Andrew Maxwell: “So, long story short, you think 9/11 happened because the government wasn’t talking to each other.”

Kommentar: Andrew Maxwell afsporer fuldstændig diskussionen ved at dreje fokus væk fra det konkrete spørgsmål om, hvorfor blev de kaprede fly ikke interceptet. Ben Sliney rolle i programmet var som repræsentant for FAA at forklare, hvorfor de kaprede fly kunne flyve uhindret rundt i USAs mest beskyttede luftrum i 109 min. Hans eventuelle holdning til efterretningstjenesternes svigt i månederne op til 9/11 er irrelevant for den oprindelige diskussion.

36:43 Ben Sliney: “The various, CIA, all these agencies, don’t have lines of communication between themselves. They could have figured it out, there was enough evidence that they should..could have stopped it all before it started. Given what we’ve been told about the investigations and what each individual agency knew, I think it is very likely that it would have been prevented.”

KommentarDet er lykkedes Andrew Maxwell og Ben Sliney at forplumre diskussionen så meget, at det ikke længere står klart, om man diskuterer det manglende luftforsvar eller, om det nu pludselig omhandler efterretningstjenesterne svigtede i perioden op til 9/11.

Sliney nævner CIA, men de havde ingen rolle i forhold til luftforsvaret. Og at hævde at de forskellige efterretningstjenester (FBI, CIA, NSA etc.) ikke havde haft "lines of communication between themselves" i årene og månederne op til 9/11, svarer til at hævde, at telefonen ikke var opfundet i 2001.

Der findes mange eksempler på intentionel obstruktion af informationsdeling efterretningstjenesterne imellem, men det er en helt anden historie. Eksempelvis hemmeligholdte en lille gruppe i CIAs Bin Laden Issue Station deres viden om, at de kendte Al-Qaeda medlemmer og kommende 9/11 flykaprere Khalid al-Mihdhar og Nawaf al-Hazmi rejste ind i USA i januar 2000. De undlod intentionelt at følge påkrævede procedurer om at informere FBI, "Antiterror Zar" Richard Clark m.fl. herom. Ifølge Clark var terrorangrebne aldrig blevet til noget, hvis al-Mihdhar og al-Hazmi ikke havde haft denne beskyttelse. Læs mere her 

Hvad angår de 'agencies', der var relevante for luftforsvaret, mens angrebne stod på (FAA, NORAD og NMCC), så burde det nu stå klart, at de ikke alene havde omfattende "lines of communication between themselves", men at disse også var aktiverede, som bevidnet ovenfor af bl.a. Laura Brown og Monte Belger.

Det var NMCC i Pentagon, der ikke "tog telefonen" på 9/11. Her kan du se, hvordan de "inkompetente" militærpersoner blev forfremmet umiddelbart efter 9/11. 

39:39 Teori 5: United 93 fandtes ikke
Jeg argumenterer ikke for, at flyet ikke fandtes. Mit spørgsmål er: "kunne en 100 tons tunge Boeing 757 grave sig nede i hullet på billedet herunder med passagerer, sæder, vinger, baggage etc.?" 

Billedet er taget, før oprydningsarbejdet blev påbegyndt

Billedet herover er taget umiddelbart efter "styrtet", før oprydningsarbejdet blev påbegyndt. Se flere billeder fra Shanksville her.

39:56 "It does seem a bit strange for a plane to disappears, but for conspiracy theorists it's fuel to their fire".

"It does seem a bit strange for a plane to disappears" meget overfladisk antikritisk tilgang til den kendsgerning, at et 100 tons fly med 45 passagerer forsvinder. Og retorikken ledes straks over på, at det er benzin på konspirationsteoretikernes bål. Hvem er de reelt kritisk tænkende her?

40:28 "Havariefterforsker Greg Feith vil bevise, at der var et fly".

Man fandt de sorte bokse nede i hullet, hævder Greg Feiths. 

Dette er beviset. Det beviser vist kun noget for folk, der tror på, at flyet forsvandt ned under jorden.  

Se denne lille film om UA 93, med autentisk vidneudsagn fra de første brandfolk, der ankom til "ulykkesstedet", Shanksvilles borgmester Ernie Stuhl, retsmedicineren på stedet Wally Miller og diverse pressefolk, som alle bekræfter, at der ikke var noget fly.

Jeg mener ikke, at det er muligt, at et aluminiumsfly kan grave sig ned under jorden i et hul, der lukker sig til bagefter. Det hævdes 41:07.

41:30 Utroværdigt at bruge det, at en sten kan forsvinde i en melbunke som argument for, at en jetliner kan grave sig ned under jorden. Kig godt efter pigen til venstre 41:36. Hendes sten ligger tydeligvis ved siden af bunken efter droppet, og er således ikke blevet begravet i melbunken. Da der zoomes ind og Greg Feith undersøger bunken, er stenen pludselig begravet i melet. Totalt bedrag.

Pigen i midten. Hendes sten falder tydeligvis også til siden og ligger ved siden af melbunken. 

41:50 Æg, der kastes op i luften, går i stykker, når de lander på jorden -> UA 93 ramte jorden i et stykke.

Hvis dette er, hvad man betegner 'Videnskabelige fakta', så behøver jeg vist ikke at sige mere.

Greg Feith må gerne bestemme sig for, om han vil have flyet smadret i småstykker, ELLER om han vil have det til at grave sig 40 fod ned under Jorden.

42:30 Greg Feith: "We know for a fact, that the airplane was intact as it went into the ground". Postulat.

44:21 Teori 6: Telefonopkaldene var forfalskede

Igen - jeg gider ikke forsvare og diskutere deltagernes overbevisninger og argumenter.

Det primære problem med telefonopkaldene er, at mange af dem kom fra mobiltelefoner, som ikke virker i flyvemaskiner i cruisehøjde. Jeg har selv forsøgt at  ringe fra flyvemaskiner mange gange, men har aldrig været i nærheden af, at få hverken dækning eller kontakt. Jeg kender mange personer, som har prøvet - også i USAs nordøstlige hjørne. Jeg kender ingen, som har kunne få en mobiltelefon til at virke fra flyvere i cruisehøjde. Det er også teknisk velforklaret, at mobiltelefoner ikke virker i flyvemaskiner. Se herHvis opkaldene kom fra mobiltelefoner, har de næppe været fra flyvemaskiner i luften. 

Mark Binghams mor ændrer ikke på den problemstilling, der opridses herover. Mark Binghams mor ringede selv til TV-stationen abc på selve dagen den 11. september få timer efter Marks død. Hun var i fint humør og havde overskud til at grine undervejs. Hør her