Introduktionshold (8. klasse)

Kære kolleger

Nu skal vi i gang med forårets introduktions-hold. Elever, der deltager i et introduktionsforløb på 2 dage, kommer fra 8. klasse. Eleverne kommer i samlede klasser og har en lærer med. Eleverne skal introduceres til gymnasiet, men da alle kommer fra vores store optagområde, så vil en del blive kommende 1.g'ere på OEG. Der følger en lærer med hver klasse, og de skal også have et godt indtryk af OEG. Klasselæreren er en af elevernes vigtigste vejledere, når de skal vælge ungdomsuddannelse.

Læs ellers mere om de formelle regler vedr. introduktionshold i Bekendtgørelsen om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser 

Citat fra bekendtgørelsen:

§ 1. Introduktionskurser i 8. klasse er vejlednings- og undervisningsforløb, der skal bidrage til, at den unge bliver afklaret og motiveret for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Introduktionsforløbet skal kvalificere og udfordre elevernes valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Introduktionsforløbet skal i indhold og form afspejle undervisningen i den uddannelse, der indgår i introduktionsforløbet, og give eleven mulighed for at opleve miljøet i uddannelsen og uddannelsens praktiske og teoretiske elementer.

OEG skal ligesom andre gymnasier være med til at løfte denne opgave. Alle lærere på OEG kan som udgangspunkt få introduktionshold. Det vil fremgå af jeres skema ca. 3 uger før.


8.klasserne skal i introduktionsforløbet opleve gymnasiets arbejdsmetoder på deres eget faglige niveau. Forløbet skal være med til at afklare, om eleverne vil vælge gymnasiet efter 9.klasse. For mange elever i 8.klasse, vil det være deres eneste "brobygningsforløb", da de fleste erklæres uddannelsesparate og derved ikke får mulighed for at komme i brobygning i 9. klasse. Det er deres eneste mulighed for at opleve gymnasiet "indefra".

2-dages forløb 
Har I spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte DAM, STI eller WB.

Skema
- placeringen af modulerne kan godt være anderledes for de forskellige introduktionshold, så tjek skemaet på lectio. Skemaet findes under "Hold" -"Brobygning" herefter Intro + uge. Der vil både være et hold a og et hold b


 Dag 1    Dag 2
 


 Undervisning
Introduktion Undervisning Undervisning Reflektion & Afslutning
 Undervisning


 


Brev til folkeskolelærerne
8.klasserne har deres lærer med. Disse lærere og deres elever får inden forløbet et brev om de vores forventninger til forløbet. Du kan se brevene her.