V čem vám mohu pomoci:
  1. řešení vzdělávacích, osobních a výchovných problémů
  2. pomoc při problémech s komunikací
  3. kariérové poradenství, volba oboru na VŠ
  4. řešení obtíží spojených se specifickými poruchami učení
  5. zprostředkování návštěvy specializovaného poradenského pracoviště
  6. individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče

Aktualizace na těchto stránkách:

Další studium