home

Informace o stravování ve školní jídelně

Stravování pro naše žáky a zaměstnance zajišťuje školní jídelna na Palečkově ulici, telefon 582 344 667.
Pod čarou je ke stažení přihláška na aktuální školní rok.