Úspěšnost u maturitní zkoušky

Po celou dobu existence "státní maturity" 
má naše škola ve státní části českého jazyka i cizích jazyků

STOPROCENTNÍ ÚSPĚŠNOST