Informace pro 1. kolo přijímacího řízení

    Před přijímacími zkouškami můžete trénovat na těchto stránkách: