Ekologie

Nepovinná učebnice 
Ekologie - Červinka a kol.
Ekologie pro střední odborné školy a učiliště
Národní informační centrum pro mládež - EKOLOGIE

Ekologická stopa aneb kam vedou naše kroky
Vymezení pojmu Ekologická stopa, zkráceně ekostopa, je právě takové vyjádření prostoru, který každý potřebuje podle svého způsobu života. 


Co je to Fair Trade? Fairtradová města v ČR
Kampaň Fairtradová města je mezinárodní iniciativou označování míst, kde je podporován fairtrade.Comments