Matematika učí: nepřehlížejte nuly!


 
Studijní literatura

UČEBNICE

                                                    


POVINNÁ SBÍRKA
                                                                                                      

Doporučená literatura
              

Zobrazení v rovině

Řešené příklady na stejnolehlost najede dole ke stažení v souboru stejnolehlost_resene.pdf.

Rovnice a nerovnice

Rovnice, nerovnice, jejich soustavy, ukázkové příklady a testy s vyhodnocením.
Kvadratické rovnice. zkontroluj si řešení (i v C).

Exponenciální a logaritmické rovnice

Mocniny, logaritmy, exponenciální a logaritmické rovnice i nerovnice, zopakování exp. a log. funkce, testy. (Diplomová práce Miroslava Řezáče). Doporučeno k samostudiu, stránka je při promítání na plátno špatně čitelná. 

Goniometrie a trigonometrie (učivo o úhlech a trojúhelnících)

Úhly a jejich velikost.
Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku - příklady k procvičení jsou dole ke stažení v souboru goniometrie.pdf.
Goniometrie a trigonometrie, všechno o úhlech a trojúhelnících.
Sinová a kosinová věta, příklady s výsledky jsou dole ke stažení v souboru sin_cos.pdf.
Sinová a kosinová věta, slovní úlohy s výsledky najdete dole pod čarou v souboru sin_cos_slovni.pdf.


Posloupnosti

Posloupnosti - dobře zpracovná pomůcka k samostudiu. Stránka je při promítání na plátno špatně čitelná, má nevhodné pozadí.

Kombinatorika

Kombinatorika, přehledný výukový web s řešenými úlohami a příklady k procvičení. Včetně Pascalova trojúhelníka a binomické věty.
Kombinatorika.doc, řešené příklady, dole pod čarou ke stažení.
Jednoduché příklady s řešením - k procvičení kombinatoriky.

Analytická geometrie

Kuželosečky, výukový web.

Souhrnné odkazy

Matematika polopatě, přehled učiva matematiky za všechny ročníky studia.
Příklady EU, přehled středoškolské matematiky s řešenými úlohami i s příklady k procvičení.
Učebnice s výkladem a příklady k procvičení.

Ċ
Jitka Ungermannová,
20. 11. 2013 9:09
ĉ
Jitka Ungermannová,
22. 5. 2013 3:06
Ċ
Jitka Ungermannová,
20. 11. 2013 9:11
Ċ
Jitka Ungermannová,
20. 11. 2013 9:12
Ċ
Jitka Ungermannová,
20. 11. 2013 9:07